Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon søker ny daglig leder.

Senteret skal være bindeleddet mellom unge, nyutdannede kandidater som ønsker å skape seg en karriere innen mediebransjen, og bedrifter som har behov for å rekruttere dyktige og motiverte medarbeidere med fremtidsrettet kompetanse. Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter alt fra daglig administrasjon til langsiktig utviklingsarbeid.

Vi ser for oss at vår nye leder har erfaring fra ett eller flere av følgende områder: fagopplæring/yrkesutdanning, medie- og kommunikasjonsbransjen, eller rekruttering. Det er ønskelig at du har høyere utdanning innen f.eks. mediefag, økonomi/administrasjon eller HR/personal. Det vil videre være viktig at du markeds- og kommersielt orientert og ha god økonomiforståelse. For å lykkes i jobben forutsettes det videre at du er en god nettverksbygger og at du kommuniserer godt med ulike målgrupper. 

Som person er du genuint opptatt av yrkesopplæring og karriereutvikling for nyutdannede. Du har god kunnskap om våre målgrupper og deres kompetansebehov, samt er engasjert i markedstrender og teknologiutvikling innen medie- og kommunikasjonsbransjen. I arbeidshverdagen trives du med å veksle mellom kortsiktig, praktisk arbeid, og å holde fokus på langsiktige mål og midler for å tilpasse virksomheten etter stadige endringer i våre rammebetingelser.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Rekruttering av lærlingesøkere og lærebedrifter ved operativt salgs- og markedsarbeid av senterets virksomhet
  • Formidling og oppfølging av lærlinger
  • Kontakt med skoler, utdanningsmyndigheter og andre eksterne samarbeidspartnere
  • Personalledelse
  • Strategi-/utviklingsarbeid
  • Budsjettering/økonomistyring


For å lykkes i rollen må man finne balansen mellom det arbeidet som har med fagopplæring og utdanning å gjøre, og det arbeidet som retter seg mot rekruttering av nye lærebedrifter. Det betyr at man både må ha betydelig innsikt i bransjen og faget, samtidig som man har et kommersielt mindset og et tydelig markedsføringsperspektiv.

Vi tilbyr en spennende og utviklingsorientert jobb i skjæringspunktet mellom utdanning og arbeidslivet, og kan tilby konkurransedyktige betingelser.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Experis Executive, Gisle Roll Ludvigsen, mob. 934 68 168 eller Trond Boe-Tangen, mob. 917 43 800, for mer informasjon. Registrer søknad og CV snarest og senest innen 28.05.20 på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon rekrutterer dyktige elever og studenter innen grafisk design, web, film og grafisk produksjon til å bli lærlinger i bedrifter.

Vi et offentlig godkjent opplæringskontor som dekker Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og deler av Innlandet. Vi samarbeider med en rekke bedrifter fra ulike deler av mediebransjen (reklamebyråer, aviser, webbyråer, grafiske bedrifter, filmselskaper og inhouse-avdelinger).

Vår virksomhet er finansiert gjennom offentlige lærlingtilskudd.