Vi søker nå etter en proaktiv og engasjert Markedsansvarlig med ansvar for forretningsmessig oppfølging av OBOS Eiendomsmeglere samt Avdelingen for Boligkjøpsmodeller.

Er du salgs- og markedsorientert av type og motiveres av å se resultater? Trives du med å jobbe tett på forretningen og operasjonalisere strategiske initiativ? Evner du å identifisere forbedringer som gir kommersiell verdi? Markedsrollen er delt og vil ha ansvaret for både den forretningsmessige oppfølgingen av OBOS Eiendomsmeglere, samt OBOS sin satsning rundt Boligkjøpsmodeller. Markedsansvarlig har strategisk ansvar, men er først og fremst en operativ stilling. Markedsansvarlige skal skape lønnsom vekst og resultater gjennom målrettede markeds- og salgsaktiviteter for både OBOS Eiendomsmeglere, samt OBOS sin satsing rundt boligkjøpsmodeller. Dette innebærer å ha ansvaret for å utarbeide og gjennomføre markedsstrategi i tråd med strategi og de aktuelle målene.

Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å skape lønnsom vekst ved å gjennomføre, evaluere og optimalisere kampanjer og markedsaktiviteter for begge områdene 
 • Jobbe tett med avdelingslederne og salgsapparatet for en optimal utnyttelse av produkter og tjenester for OBOS Eiendomsmeglere
 • Utarbeide markedsføring og kommunikasjonskonsepter for OBOS Eiendomsmeglere
 • Ansvarlig for å bryte ned strategi til operative oppgaver for OBOS Eiendomsmeglere på en strukturert måte, og være proaktiv for å identifisere forbedringer som gir kommersiell verdi. Eksempelvis gjennom å utvikle og optimalisere digitale produkter
 • Et generelt ansvar for å optimalisere bruk av markedsmidlene
 • Bistå for å sikre en helhetlig merkevare- og kundeopplevelse på tvers av virkemiddelbruk, kanaler og målgrupper i samarbeid med øvrige roller i divisjonen
 • Bistå i å utvikle engasjerende og relevant innhold tilpasset målgruppe og mål på de til enhver tid aktuelle flater i samarbeid med avdeling Innhold og kundekommunikasjon
 • Rollen er ansvarlig for å skape kjennskap og tillit til nye kjøpsmodeller for bolig og at medarbeider vil ha en viktig rolle i hvordan kjøpsmodellene skal brukes for å positivt påvirke OBOS omdømme både som boligutvikler og som en innovativ bedrift.
 • Bidra i at OBOS får ønsket omdømmeeffekt ut av boligkjøpsmodeller
 • Utvikle markedsmateriell for boligkjøpsmodeller som kan brukes gjenbrukes på hvert boligprosjekt hvor vi tilbyr dette, også for det svenske markedet
 • Er ansvarlig for at virksomheten støtter opp om kryssalg


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Det er en fordel om du har bransjeerfaring
 • Analytiske og tekniske evner, inkludert kjennskap og erfaring fra operativt arbeid i verktøy som Google Analytics og andre analyseverktøy
 • Solid digital kompetanse og interesse for ulike typer digitale plattformer
 • Kompetanse samt erfaring med merkevareaktiviteter (strategi og taktikk) innen privatmarked (BTC) vil tillegges stor vekt. Erfaring med kryssalg er en fordel
 • Fordel med erfaring fra bruk av segmentering og digitalisering som sikrer en helhetlig kundeopplevelse
 • Innsikt i hvordan man jobber strukturert med kundereiser og implementering av både fysiske og digitale kundeopplevelser
 • Fordel med erfaring fra konseptarbeid samt lanseringsaktiviteter herunder mediebyrå- og reklamebyråsamarbeid
 • Innsikt og erfaring med mediemarkedets nye muligheter er en fordel


Personlige egenskaper

 • Salgs- og markedsorientert med fokus på kundens behov og situasjon.
 • God strategisk og operativt med en analytisk og systematisk tilnærming/gjennomføring
 • Høy gjennomføringskraft gjennom operativ ledelse med arbeidsstil preget av systematikk.
 • Evne til å operasjonalisere strategi og se helheten i OBOS verdikjede med utgangspunkt i kundens/medlems behov
 • Løsningsorientert lagspiller, med utpregede samarbeidsevner på tvers i organisasjonen
 • Gode kommunikasjonsevner, både 1-til-1 og 1-til-mange
 • Proaktiv med sterk interesse for nytenkning og kontinuerlig forbedring
 • Svært høy arbeidskapasitet, initiativrik og selvstendig.


Vi tilbyr

 • Uante muligheter. OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom. Hos oss får du mulighet til å utvikle din kompetanse og oppfylle din karrieredrøm
 • En jobb med mening. Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag
 • Gode ordninger. OBOS investerer i egne ansatte og tilbyr goder som fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger samt firmahytter i inn- og utland


OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.
 Vi er landets største boligbyggelag med over 470 000 medlemmer, Norges største boligbygger og en av de største i Norden. OBOS er etablert i Oslo, Bergen, Hamar, Fredrikstad, Tønsberg, Stavanger, Trondheim og Ålesund, i tillegg til en betydelig virksomhet i Sverige. Vi eies av medlemmene, og overskuddet beholdes i virksomheten. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. I tillegg driver vi virksomhet innen rehabilitering, vedlikehold, næringseiendom, bank og eiendomsmegling. Vi tilbyr også et omfattende medlemsprogram til våre medlemmer. OBOS-konsernet er et komplett kompetansehus innen eiendom, med over 2600 ansatte i Norge og Sverige.