Arbeidstakerorganisasjonen Negotia er YS’ fjerde største forbund med om lag 21.000 medlemmer fra de fleste bransjer i privat og frivillig sektor. Negotia er representert ved flere enn 1.600 arbeidsplasser.  Forbundet er partipolitisk uavhengig og i jevn vekst. Negotias administrasjon består av nærmere 40 mennesker, som gjør sitt beste for å bistå våre tillitsvalgte og medlemmer i deres hverdag. Vi holder til i moderne lokaler i Lakkegata 23 sentralt på Grønland/Vaterland. Les mer om oss på www.negotia.no.  

Vi har nå en ledig fast stilling som

Politisk rådgiver


Som politisk rådgiver vil du arbeide tett på forbundsledelsen, med oppgaver i skjæringspunktet mellom politikk, analyse og kommunikasjon. Som politisk rådgiver vil du også få oppgaver knyttet til styret og forbundets demokratiske organisasjon. I det daglige vil politisk rådgiver først og fremst bistå forbundets valgte ledelse. Stillingen inngår imidlertid formelt i generalsekretærens stab og du vil rapportere direkte til denne. Generalsekretærens stab har ansvar for økonomi, HR, og IT, i tillegg til kontakten med forbundets lokale avdelinger og regioner, samt hovedorganisasjonen YS. I tillegg til generalsekretærens stab består administrasjonen av Arbeidslivsavdelingen, Markeds- og informasjonsavdelingen og Lærings- og utviklingsavdelingen. Forbundets leder og 1. nestleder er engasjert på fulltid.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God samfunnspolitisk forståelse og interesse for nasjonal og internasjonal politikk
 • Erfaring fra kommunikasjon i og med mediene
 • Særdeles god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Oppdatert på bruk av sosiale medier og digitale verktøy
 • Analytisk og strategisk
 • Evne til raskt å tilegne seg ny informasjon
 • God rolleforståelse
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk og engelsk
 • Innsatsvilje, engasjement og initiativrik
 • Evner å stå på i et til tider hektisk miljø


Har du jobbet som politisk rådgiver for et parti, en politisk organisasjon, eller som politisk journalist i mediene, vil du sannsynligvis ha mange av de egenskapene vi søker etter. Hvis du i tillegg har erfaring fra kommunikasjonsbyrå stiller du enda sterkere. Både relevant yrkeserfaring, tillitsvalgtbakgrunn og formell kompetanse vil bli vurdert. Kunnskap om arbeidslivs- og næringspolitikk vil bli vektlagt. Noe reisevirksomhet og helgearbeid må påregnes. Det er viktig at du har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • En særdeles interessant jobb med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gunstige pensjons- og personalordninger
 • Et godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer


SØKNADSFRIST: 1. oktober 2020

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt på epost: tore.hansen@negotia.no, eller på mobil 951 80 114.

 Søknad med CV sendes til personalkonsulent: post@negotia.no