Trhm (77)_Foto_Glen Musk.jpeg

Om stillingen
Klima- og miljøutfordringene krever en opplyst samfunnsdebatt. Miljødirektoratets mål er å være best på klima- og miljøkunnskap. Nå søker vi etter et godt kommunikasjonshode som henger med i en medieverden i endring, takler komplekse temaer og stor bredde i oppgaver.

Du har erfaring med å utvikle kommunikasjon på målgruppenes premisser og er vant til å jobbe strategisk og operativt. Du bidrar til at vi blir en synlig og ettertraktet ekspertkilde, og til at vi er et faglig sterkt miljø i direktoratet, som tester ut nye metoder og kommunikasjonsformer.

Kommunikasjonsavdelingen i Miljødirektoratet har ansvaret for direktoratets samfunnskontakt, inkludert nettsider, sosiale medier, mediearbeid og visuell profil. I tillegg er intern kommunikasjon en viktig oppgave. Vi er til sammen 21 medarbeidere på Brattøra i Trondheim og Helsfyr i Oslo.

Den utlyste stillingen er et toårig vikariat ved kontoret vårt i Trondheim.

Oppgavene dine vil være å

 • planlegge og gjennomføre kommunikasjonsarbeid sammen med fagavdelingene
 • kommunisere med målgruppene våre på en effektiv måte
 • bidra til at vi er i forkant med å ta i bruk nye kommunikasjonsformer og kanaler
 • bli en etterspurt sparringspartner og rådgiver i organisasjonen
 • produsere og publisere innhold, inkludert film, til de digitale flatene våre
  utføre øvrige kommunikasjonsoppgaver i Miljødirektoratet
 • delta i pressevaktordning


Kompetansekrav
Kvalifikasjoner

 • mastergrad fra relevant kommunikasjonsfaglig utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse på masternivå.
 • gode ferdigheter innen skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • god teft for Miljødirektoratets virksomhet og samfunnsoppdrag


Egenskaper

 • Du er modig og tør å utfordre måten vi jobber på.
 • Du har stor gjennomføringsevne og leverer med rett kvalitet til rett tid.
 • Du har gode strategiske og analytiske evner.
 • Du er samfunnsinteressert, engasjert og løsningsorientert.
 • Du er nysgjerrig og interessert i nye kommunikasjonsformer og trender.
 • Du har gode samarbeidsevner.


Vi tilbyr

 • vikariat med antatt varighet til 31.05.22
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utviklinget bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver, i lønnsspennet kr. 504 700 (ltr. 57) til kr. 704 900 (ltr. 75), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.


Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad, tlf. 47 97 35 46 (kjetil.hillestad@miljodir.no), evt. seniorrådgiver Guri Sandvik, tlf. 92 89 47 97 (guri.sandvik@miljodir.no).

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 10-2020 KOM

Søknadsfrist: 03.03.2020

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din. Her er lenke til vår personvernerklæring.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima-og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine omlag 60 lokalkontor.