4 kollegaer siv-mil.jpg

Vil du lede Forsvarets digitale kommunikasjon?
Er du en erfaren leder med god helhetsforståelse for kommunikasjon? Vil du synliggjøre Forsvarets viktige oppgaver gjennom å lede vår digitale kommunikasjonsavdeling? Vi kan love mange spennende og meningsfulle oppgaver til rette kandidat.

Ved Forsvarets mediesenter (FMS) jobber i underkant av førti mennesker målrettet med ekstern og intern kommunikasjon, et fagområde som prioriteres høyt i hele Forsvaret. Vi har ansvaret for Forsvarets markedskommunikasjon og digitale kommunikasjonskanaler, der rekruttering til førstegangstjeneste, utdanning og jobb er viktige oppgaver. Forsvarets mediesenter har eget analysemiljø og produksjonsavdeling «in house» samt mange flinke samarbeidspartnere.

Digital kommunikasjonsavdeling har redaksjonelt ansvar for forsvaret.no, Forsvarets intranett og alle Forsvarets offisielle eksterne digitale kanaler. Avdelingen produserer og leverer redaksjonelt innhold til samtlige kanaler. Avdelingen bidrar også i Forsvarets PR-arbeid overfor eksterne medier, støtte til eksterne filmproduksjoner og har hovedansvar for medietrening i Forsvaret. Les mer her: https://forsvaret.no/hjelp/forsvarets-mediesenter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, organisere og koordinere avdelingens oppdrag innen digital kommunikasjon i Forsvaret, og aktivt å bidra til å utvikle og evaluere Forsvarets digitale kanaler
 • Koordinere og bidra til innholdsproduksjonen i avdelingen og bidra til helhetlig redaksjonell styring på tvers av kanalene
 • Lede utviklingsprosjekter knyttet til digital kommunikasjon
 • Virksomhets- og budsjettplanlegging
 • Ledelse og utvikling av digital kommunikasjonsavdeling med fag- og personalansvar for ca. 10 medarbeidere
 • Kommunikasjonsrådgivning

Stillingen inngår i ledergruppen ved Forsvarets mediesenter.

Kvalifikasjoner

 • Minimum universitets- eller høgskoleutdanning (bachelornivå) innen relevant fagkrets.
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Ledererfaring og erfaring med prosjektledelse
 • Bred kommunikasjonserfaring med evne til å se løsninger på tvers av kanaler med vekt på digitale flater
 • Erfaring fra media eller kommunikasjonsbransjen, spesielt innen digital kommunikasjon 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode samarbeidsevner
 • Kunne prioritere og jobbe godt under tidspress
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse 

Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper
Som leder for Avdeling for digital kommunikasjon må du ha gode lederegenskaper, kommunikasjonsevner og et redaksjonelt instinkt. Du må ha en smidig og klok tilnærming til folk, være positiv og initiativrik, jobbe selvstendig og i team, arbeide godt under tidspress, ha stor interesse for digital kommunikasjon og god kjennskap til den digitale medieutviklingen i Norge.


Vi forutsetter at du holder deg faglig oppdatert og har evne til omstilling til ny teknologi. 

Vi tilbyr

 • Stillingen gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden 
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, kode 1364, i lønnstrinn 68 - 76, pt. kr 615 900 – 723 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets mediesenter er Forsvarets eget kommunikasjonshus som jobber målrettet med Forsvarets omdømme og god informasjon, både eksternt og internt. De har ansvaret for Forsvarets digitale kommunikasjonskanaler, gjennomføring av markedskampanjer, og har eget produksjons- og analysemiljø. Mediesenteret er en del av Forsvarets fellestjenester.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.