En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets mediesenter er Forsvarets eget kommunikasjonshus som jobber målrettet med Forsvarets omdømme og god informasjon, både eksternt og internt. De har ansvaret for Forsvarets digitale kommunikasjonskanaler, gjennomføring av markedskampanjer, og har eget produksjons- og analysemiljø. Mediesenteret er en del av Forsvarets fellestjenester.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Ved Forsvarets mediesenter (FMS) jobber i underkant av førti mennesker målrettet med ekstern og intern kommunikasjon, et fagområde som prioriteres høyt i hele Forsvaret. Vi har ansvaret for Forsvarets markedskommunikasjon og digitale kommunikasjonskanaler, der rekruttering til førstegangstjeneste, utdanning og jobb er viktige oppgaver. Forsvarets mediesenter har eget analysemiljø og produksjonsavdeling «in house» samt mange flinke samarbeidspartnere. 

Analyseavdelingen ved Forsvarets mediesenter har ansvaret for gjennomføringen av Forsvarets innbyggerundersøkelse, medarbeiderundersøkelse, verneplikts- og utdanningsundersøkelsen, kampanjetester, medieovervåkning og medieanalyser. Grunnlaget for en strategisk og effektiv kommunikasjon utvikles gjennom tall og fakta. Slik kan viktige avgjørelser tas på et godt grunnlag. Analysene er derfor et viktig verktøy for styring og evaluering. Avdelingen består av fem ansatte.

Er du en erfaren leder med god helhetsforståelse for analyse og innsikt? Vil du sikre Forsvarets ledere god beslutningsstøtte i viktige oppgaver? Vi kan love mange spennende og meningsfulle oppgaver til rette kandidat.

ARBEIDSOPPGAVER

Vi ser etter en erfaren analytiker med god helhetsforståelse og et sterkt ønske om å bidra til å sikre god beslutningsstøtte og god situasjonsforståelse når det gjelder mediebildet for Forsvarets og departementets øverste ledelse. En som vil bidra til å sikre relevant innsikt i ulike målgruppers kjennskap, kunnskap og holdninger til Forsvaret, og som er opptatt med å bygge et godt omdømme i tett samarbeid med mange dyktige kollegaer ved Forsvarets mediesenter.

 • Lede, planlegge, organisere og utvikle avdelingens oppdrag med medieovervåkning, medieanalyser, befolkningsundersøkelser og interne undersøkelser.
 • Utøve fagansvar og være rådgiver for innsikt og analyser i Forsvaret
 • Utvikle avdelingens ansvarsområder
 • Virksomhets- og budsjettplanlegging
 • Prosjektansvar og prosjektledelse av analyse- og kommunikasjonsaktiviteter 


Stillingen inngår i en turnusrotasjon med tidligvakter. Stillingen har personalansvar for fire medarbeidere og inngår i ledergruppen ved Forsvarets mediesenter.

KVALIFIKASJONER

 • Minimum 3 års høgskole- eller universitetsutdanning (bachelornivå) innen relevant fagkrets for eksempel statsvitenskap, medievitenskap, vitenskapelig metode, markedsføring eller kommunikasjonsfag
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Ledererfaring
 • Bred erfaring med innsiktsarbeid, prosjekter og utvikling av medie- og markedsanalyser
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse 


Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.

PERSONLIGE EGENSKAPER

Som leder for analyseavdelingen må du ha gode lederegenskaper, kommunikasjonsevner og ha stor interesse for å anvende innsikt. Du har også god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og jobber godt sammen med andre. Videre har du en smidig og klok tilnærming til folk og er positiv og initiativrik. Du arbeider godt selvstendig og tett sammen med andre. I tillegg er du analytisk, har et godt strategisk blikk, god helhetsforståelse og er flink til å bygge tillit. Du er også flink til å prioritere, og jobber godt under tidspress. Vi forutsetter at du holder deg faglig oppdatert, og har evne til å omstille deg til ny teknologi.

VI TILBYR

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i tillegg til fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, kode 1364,  lønnstrinn 68 - 76, pt. kr 615 900 – 723 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.