Har du en god penn og sansen for å lage inspirerende innhold og gode kundereiser? Vi skal ut på en større reise og har satt oss ambisiøse mål. Nå søker vi etter en innholdsansvarlig som vil få en sentral rolle i å ta oss dit. 

Econa er organisasjonen for masterutdannede økonomer, og vår oppgave er å skape verdi for våre medlemmer og å vise hvilken verdi våre medlemmer skaper for samfunnet. Vi har en tydelig vekststrategi, og vi skal lykkes med dette ved å tiltrekke, beholde og begeistre våre medlemmer.

Vi søker en person som elsker å skape godt innhold, har god forretningsforståelse og kan bruke teknologi for å skape effektiv kommunikasjon. Våre mål for strategiperioden er økt kjennskap blant potensielle medlemmer, kunnskap om våre tilbud blant eksisterende medlemmer og vekst i medlemsmassen. Din rolle vil bli sentral i arbeidet med å nå disse målene. Du er markedsfokusert og har et kommersielt hode, og skal bygge en kundereise som skal skape et konkurransefortrinn for Econa.

Du vil være redaktør for Econas digitale kanaler (herunder web, nyhetsbrev og andre utsendelser) og skal sørge for at disse kanalene til enhver tid har relevant, konsistent og oppdatert innhold. I tillegg til å jobbe aktivt med interne og eksterne tjenestetilbydere for å få frem nytt og engasjerende innhold, må du selv ha en god penn og trives med å skrive. Du bør også kunne utnytte det potensialet som ligger i innhold i form av video/levende bilde.

Vi ser etter deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Helhetstenkende og prosessorientert – evne til å få med deg andre og jobbe på tvers av fagavdelinger/ulike miljøer
 • Jobber raskt, effektivt og agilt. Kan skrive selv og redigere andres tekst. Setter deg raskt inn i ulike fagområder, og kan hjelpe våre fageksperter med å formidle sitt innhold på en engasjerende måte
 • Er kunde (medlems)orientert og bruker denne innsikten ved utforming av budskap. God forståelse for hva som leder til en konvertering, og hvordan optimalisere kundereiser digitalt.
 • Erfaring fra operativt arbeid med et content management system (CMS)/publiseringsverktøy og andre digitale kanaler
 • Selvstendig, initiativrik, løsningsorientert og relasjonsbyggende. Kan forholde deg til et stort antall «interessenter», og er ikke redd for å ta ordet i større og mindre forsamlinger.
 • Relevant utdannelse, f.eks innenfor markedsføring, journalistikk e.l.


Vi tilbyr:

 • En forretningskritisk rolle i en forening med høye ambisjoner og stort engasjement
 • 32 kompetente, dedikerte og faglig dyktige kollegaer, som står på for våre 25.000 medlemmer hver eneste dag. Og i tillegg et meget engasjert frivillig apparat i hele landet
 • Trivelige lokaler sentralt i Oslo sentrum – som huser både friske faglige diskusjoner, besøk av medlemmer og samarbeidspartnere fra hele landet og mye sosial moro
 • Tilhørighet i en organisasjon som har et uttalt mål om samfunnspåvirkning, og som jobber for å oppfylle visjonen vår: Bedre beslutninger – Hver dag
 • Konkurransedyktige betingelser


Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Vi har 24 000 medlemmer. Econa jobber for å skape verdi for medlemmene og vise hvordan medlemmene skaper verdi for samfunnet.