Vil du jobbe med merkevarebygging i et av Norges mest anerkjente mediehus?

Vi vil styrke DNs posisjon som Norges viktigste næringslivsavis! Vi vil engasjere, få lojale abonnenter og bli en uvurderlig partner for bedriftskundene våre. I rollen som DNs merkevaresjef får du anledning til å jobbe med en meget anerkjent merkevare som leverer på samfunnsoppdraget ved å gjøre leserne klokere og næringslivet bedre. Porteføljen av produkter under DN-paraplyen spenner fra papiravisen til dn.no og app, med undermerkevarer som D2, Smak, Magasinet og DN Investor. Du vil fungere som DNs merkevareekspert på tvers av hele huset, og rapporterer til strategi- og produktdirektør. Du vil tilhøre en avdeling med produktsjefer, designere og innsiktsressurser, men også jobbe tett med kollegaer fra kommersielle og redaksjonell avdelinger.

DN_merekvare.jpg

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utvikle og eie DNs merkevarestrategi, -plattform og -hierarki
 • Utvikle og eie visuell og språklig profil for merkevaren DN og alle undermerkevarer (og ansvar for at organisasjonen etterlever beslutningene)
 • Posisjonere DN og undermerkevarer i henhold til strategi og prioriterte målgrupper
 • Utvikle og gjennomføre tiltak for å posisjonere DN og undermerkevarer i prioriterte målgrupper, i samarbeid med målgruppeavdelingen
 • Budsjettansvar for strategisk merkevarebygging og posisjonering
 • Være organisasjonens sparringspartner i merkevarefaglige diskusjoner, fra utforming av reklamekampanjer til samarbeid med eksterne partnere og tilstedeværelse på eksterne arrangementer, til designbeslutninger og produktutvikling
 • Beslutte reklamebyrå, samt være bindeleddet mellom DN og relevante byråer på strategisk nivå
 • Bestille relevante innsikts- og byråtjenester


Du vil ha ansvar for å måle effekt av tiltak, samt merkevare- og posisjoneringsutviklingen over tid, og vil også selv måles på:

 • Styrking av DN og undermerkevarers posisjon i det norske markedet
 • KPIer som kjennskap, opplevd relevans, liking og bruk av DN og DNs produkter i prioriterte målgrupper
 • Kjennskap til og etterlevelse av merkevareplattformen i DN-organisasjonen


Utdanning og relevant erfaring

 • Høyere utdanning innen markedsføring/merkevareledelse eller liknende
 • Erfaring med utvikling av merkevarestrategi, strategisk merkevareledelse og posisjoneringsarbeid
 • Erfaring med kjøp og bestilling av reklamebyrå/designbyrå-tjenester
 • Erfaring med merkevarebygging i digitale kanaler og for digitale produkter
 • Erfaring fra mediebransjen er ikke nødvendig, men du må ha god forståelse for medienes samfunnsoppdrag og rolle i samfunnet


Vi håper du har flere av disse personlige egenskapene:

 • Evne til å jobbe strategisk på kort og lang sikt
 • God rådgiver som bygger tillitt, og evner å skape resultater gjennom andre
 • Innsiktsdrevet, analytisk og resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kvalitetsbevisst med øye for detaljer i det store bildet

Om arbeidsgiveren
Dagens Næringsliv (DN) er et selskap i mediekonsernet NHST Media Group, som også omfatter en rekke internasjonale bransjepublikasjoner. DN er Norges ledende næringslivsavis og er den redaksjonen i Norge som har vunnet Skup-prisen flest ganger