Ønsker du en jobb som kommunikasjonsrådgiver i Norges største kollektivselskap?

Sporveien_bilde.jpg

Ønsker du å jobbe i Norges største kollektivselskap?  Vil du være med å skape mer kollektivtrafikk for pengene?
Vil du jobbe i en virksomhet som har en sentral rolle innen byutvikling, miljø og kollektivtransport i Oslo?

Sporveien er i gang med et omfattende løft av kollektivtilbudet i Oslo. I årene som kommer har vi ansvaret for mange store prosjekter som krever målrettet og variert kommunikasjonsarbeid mot ulike interessenter. Vi ønsker å være en "en god nabo". Det betyr at vi jobber aktivt for å skape gode relasjoner til naboer, beslutningstagere og interessenter.

Til nyopprettede stillinger søker vi nå tre erfarne og motiverte kommunikasjonsrådgivere. Du har noen års relevant arbeidserfaring, språklig teft og et strukturert hode. Du er en trygg rådgiver med gode evner til å bygge relasjoner. 
Du blir en del av Kommunikasjonsstaben i Sporveien.


Arbeidsoppgaver:

 • Kommunikasjonsfaglig arbeid for prosjekter i Sporveien.
 • Mediehåndtering, -innsalg og -rådgivning.
 • Utvikling av kommunikasjonsplaner, artikler og nyhetsbrev.
 • Utstrakt kontakt med entreprenører og samarbeidspartnere i prosjektene.
 • Utvikle og produsere innhold til nettsider, intranett og sosiale medier.
 • Øvrig strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid i Sporveien.


Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Solid erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid.
 • God forståelse for politiske prosesser og hvordan mediene jobber.
 • Evnen til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger.
 • Erfaring med innholdsproduksjon og publisering på nett og sosiale medier.
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.


Personlige egenskaper:

 • Du liker å ha mange baller i luften samtidig.
 • Du er en trygg person med gode kommunikasjonsevner.
 • Du er åpen og kommer godt overens med mange ulike mennesker.
 • Du jobber effektivt, strukturert og holder tidsfrister.


Hvorfor Sporveien?

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt.
 • Mulighet til å arbeide med prosjekter med stor betydning for Oslo.
  Viktig rolle i avdelingen og for virksomheten.
 • Du får jobbe bredt og selvstendig.
 • Hovedkontor på Tøyen i Oslo.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer som legger vekt på trivsel, mangfold og humor.
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Trimrom og bedriftsidrettslag.


Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kjenner du deg igjen og ønsker en spennende stilling innenfor kommunikasjons- og markedsfaget, oppfordrer vi deg å sende oss en kortfattet søknad og CV her

Ønsker du mer informasjon om stillingen ta kontakt med Kommunikasjonssjef Anette Espeli eller rekrutteringssjef Bjørn Schulstock.

Om Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført 275 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance og Eiendom.

Det er 171 ansatte i konsernsenteret.