Nå trenger IT-avdelingen en kommunikasjonsrådgiver i 100 % stilling som kan hjelpe til med å lose organisasjonen gjennom den digitale transformasjonen. Dette er et toårig engasjement med mulighet for forlengelse. Jobben består i å bidra til god informasjon og kommunikasjon knyttet til digitaliseringsprosessen ved NTNU.

Stillingen er organisatorisk knyttet til NTNUs IT-avdeling, som leverer IT-tjenester til mer enn 40.000 studenter og ansatte ved Norges største universitet. Du finner oss i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Du vil inngå i et team lokalisert i Trondheim.

Vi kan tilby et allsidig og spennende faglig miljø. Hos oss vil du finne gode kolleger, en variert arbeidshverdag, utfordrende oppgaver og muligheter for faglig utvikling. IT-avdelingen har et tett samarbeid med NTNUs kommunikasjonsavdeling. Du vil også være en del av kommunikasjonsnettverket for hele NTNU.

Jobben kan medføre noe reisevirksomhet, da NTNU samarbeider med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø om felles digitaliseringstiltak.

Arbeidsoppgaver

 • Informere om det som skjer innen digitalisering ved NTNU gjennom ulike kanaler
 • Gi faglige og strategiske råd til program- og prosjektledere
 • Bidra i arbeid med kommunikasjonsplaner i program og prosjekt


Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på bachelornivå, f.eks innen kommunikasjon eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kompetanse i bruk av nye digitale verktøy og arbeidsmetoder
 • Erfaring med strategisk kommunikasjon
 • Evne å kommunisere godt skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk.


Ønskede kvalifikasjoner

 • God til å forklare komplekse forhold på en lettfattelig måte
 • Evne å utnytte ulike kommunikasjonsformer og metoder for å nå frem til ulike målgrupper
 • Erfaring med videoproduksjon
 • God kjennskap til NTNUs organisasjon


Personlige egenskaper

 • Du jobber selvstendig, strukturert og målrettet innenfor et gitt ansvarsområde
 • Du samarbeider godt med personer som har annen fagbakgrunn enn deg
 • Du tør å utfordre, har ideer og ser muligheter der andre ser begrensninger
 • Du har gode formidlings- og presentasjonsevner
 • Du evner å se sammenhenger, ta initiativ og følge opp prosjekter og oppgaver
 • Du tør å utfordre, har ideer og ser muligheter der andre ser begrensninger


Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler


Lønn og vilkår

Stillingen som rådgiver kode 1434 lønnes normalt fra brutto kr 517 700 - 558 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til faggruppeleder Steivor Bjarghov (tlf. 918 97 057, e-post steivor.bjarghov@ntnu.no) eller prosjektleder Arne Fjerdrumsmoen (tlf. 918 97 247, e-post arne.fjerdrumsmoen@ntnu.no).

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NTNU-nr. 10/19

Søknadsfrist: 31.03.2019