Norboat står ovenfor spennende muligheter i en stadig mer digitalisert verden. Nå leter vi etter deg som forstår de nye teknologiene og hvordan de bidrar når vi skal kommunisere med medlemmer, myndigheter, media og andre interessenter. Du må både forstå det strategiske bildet og du må beherske nye digitale verktøy.Vi forventer at du skaffer deg tung forståelse for våre medlemmers situasjon, utfordringer og behov, og du setter deg raskt inn i våre arbeidsprosesser. Vi liker også at du har et tankesett som utfordrer status quo. Hos oss skal du ta eierskap til hvordan digitaliseringen både kan kutte kostnader og øke inntektene.

Du er analytisk, har god samfunnsforståelse og kan håndtere vår kontakt med myndighetene. I tillegg har du gode retoriske egenskapet for å ivareta vår mediakontakt.

Vi tror ikke digitalisering handler om å ha mest mulig teknologi, men vi er overbeviste om at den kan bidra til at vi driver effektivt, øker vår konkurransekraft og utnytter nye forretningsmuligheter. Basert på dette skal du hjelpe oss å identifisere forbedringsområder som er store nok til å gi fart og momentum, men samtidig i en størrelse som gjør at vi klarer å gjennomføre dem.For utenom å digitalisere og drifte Norboat som organisasjon. Skal vår nye Daglige leder drive strategiske og operative prosesser knyttet til nye tjenester og forretningsområder som åpner seg i et stadig endrende og spennende marked.

Du får også det overordne ansvaret for våre årlige messer, som er de største båtmessene i Norge, «Sjøen for alle» og «Båter i Sjøen». Her skal du sikre god gjennomføring samt videreutvikle konseptene og ivareta varemerkene som disse messene representerer.

Tenker du at dette gir deg de mulighetene du leter etter, ser vi frem til at du tar kontakt.


Om arbeidsgiveren

Norboat bidrar til læring og kunnskap for sine medlemmer, slik at de har tilgang på kunnskap som kan gjøre bedriftene mer lønnsomme og bedre i stand til å etterleve offentlige krav og pålegg.

Norboat skal arbeide aktivt for å fremme båtliv og båtinteresse.
Norboat skal arbeide aktivt for å skape tilhørighet hos medlemmene.
Norboat skal jobbe aktivt for å være høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner.

Norboat eies av Norges Båtbyggeres Landsforbund, Motorimportørenes Landsforening, Norges Båtbransjeforbund og arrangerer blant annet Sjøen for alle og Båter i sjøen.