Divisjon Marketing og Merkevare er konsernets styrende fagenhet for markedsføring, og består av en gjeng dyktige fagfolk med stor bredde av ulik spisskompetanse innenfor feltet. Divisjonen har ansvar for merkevare, marketing, eksterne- og interne events, sponsorater og mediekjøp på tvers av hele konsernet.

Vi i divisjonen jobber sammen både mot strategiske langsiktige mål, samtidig som vi håndterer daglige, operative arbeidsoppgaver. Kort fortalt betyr dette at vi fokuserer på at DNB som helhet skal nå de salgsmål som er satt på ulike områder, bygge posisjoner i markedet, og levere på omdømmemål. Dette får vi til blant annet gjennom kreativ kommunikasjon, samtidig som vi sikrer at den blir distribuert på en effektiv måte.

Om rollen

For at divisjonen skal kunne levere på disse målene, trenger vi en operativ analytiker til å bistå oss i arbeidet med innhenting, analysering og rapportering av aktivitetsdata. Rollen skal levere både på et operasjonelt og et taktisk nivå, støtte opp under bankens digitale transformasjon og bidra i divisjonens arbeid mot en mer datadrevet markedsføring. Vi søker deg som har et analytisk og digitalt hode, og som trives med å jobbe på tvers av alle forretningsområdene i DNB.

Hva skal du jobbe med?

 • Samle inn, strukturere og presentere webstatistikk
 • Analysere trafikk- og brukerdata, se sammenhenger, og komme med anbefalinger
 • Følge opp KPI'er mot relevante roller i forretningsteamene
 • Oppfølging av kampanjer, performance marketing, utsendelser fra CRM, og generelt always-on løp
 • Følge opp, og rapportere på testing og eksperimentering (f.eks A/B-tester) og analysere resultat


Hvem er du?


Både markedet og interne behov i DNB endres i høyt tempo, og alle stillinger i Marketing og Merkevare er til enhver tid under utvikling. Derfor er det viktig for oss at du har en dynamisk tilnærming til jobben, og at du er åpen for endringer underveis på reisen.

Arbeidet strekker seg på tvers av hele banken, så vel som ut mot kundene våre. Endringstakten er høyere enn aldri før, og vi ser etter deg som:

 • har kommersiell forståelse, er forretningsorientert, og jobber systematisk for å nå mål
 • er nysgjerrig av natur, og drives av mulighetene data gir for innsikt og beslutningsstøtte
 • er modig, og trives med å teste og innovere på eget fagfelt for å lære
 • er ansvarlig, og tenker helhetlig, både på langsiktige og mer kortsiktige behov
 • er løsningsorientert, proaktiv og handlekraftig, alene så vel som i samhandling med andre
 • er pedagogisk, en dyktig formidler og relasjonsbygger
 • kommuniserer godt med ulike fagdisipliner, som IT og tech miljø, så vel som forretning
 • evner å prioritere, og overholder tidsfrister selv i en hektisk hverdag


Krav til kompetanse og erfaring

I analysearbeidet jobber vi med verktøy som Google Analytics, Adobe Analytics, Webtrends og lignende, og det er en fordel om du har kjennskap til noen av disse. I tillegg kjører vi mange avanserte analyser gjennom Excel, så her må du gjerne ha stålkontroll. Du har kjenskap til BI-løsninger som for eksempel Qlik, PowerBi, datavarehus SAS eller MicroStrategy, og erfaring med eller kunnskap om visualiseringsteknikker. Aller helst har du utdanning innen Business Analytics, informatikk eller matematikk, eller relevant arbeidserfaring fra før.

Hvorfor skal du jobbe hos oss?

Denne rollen kommer tett på mange miljøer i banken, og du får mulighet til å knytte gode relasjoner med ulike miljøer og mennesker. Du blir en del av et sterkt fagmiljø med flinke fagfolk og vil få en unik innsikt i data på tvers av bankens kundesegmenter.


Om arbeidsgiveren

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.