Vi i Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Fra 1. januar 2020 går Arbeidstilsynet over i ny organisering, og vi trenger flere medarbeidere på laget. Vi søker etter leder for Seksjon for samfunnskontakt og kanaler i Trondheim.

Seksjon for samfunnskontakt og kanaler vil fra nyttår inngå som en av fem seksjoner i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog. Seksjonen har ansvar for strategisk og helhetlig kommunikasjon på vegne av Arbeidstilsynet: Digital kommunikasjon, presse/nyheter, sosiale medier, lederstøtte og internkommunikasjon.  Seksjonen har ansvar for å forvalte Arbeidstilsynets omdømme, og for å gjøre de riktige valgene og beslutningene når det gjelder både intern og ekstern kommunikasjon for hele etaten. Seksjonen har et særlig ansvar for å bistå etatens ledelse og sikre brukerfokuset i etatens kanaler og digitale prosjekter. 

Du vil lede erfarne medarbeidere med høy faglig kompetanse. Seksjonen skal sammen med resten av Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog være en pådriver for å digitalisere, forbedre og forenkle tjenester for brukerne.  Det er ca. 10 årsverk i seksjonen, som er lokalisert i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk planlegging, ledelse og utvikling av seksjonen
 • Resultat-, fag- og personalansvar
 • Lede arbeidet med å forvalte og utvikle Arbeidstilsynets omdømme
 • Være rådgiver for ledelsen
 • Videreutvikling av etatens kanaler med brukeren i sentrum
 • Virksomhetsplanlegging, budsjettering og rapportering
 • Jobbe tett sammen med de andre seksjonene i avdelingen og med andre avdelinger i Arbeidstilsynet


Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum Bachelornivå.
 • Erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid og fagområdene du skal lede
 • Erfaring fra mediearbeid i en større organisasjon
 • Kunnskap om og interesse for digitale kanaler og brukeranalyser
 • God virksomhetsforståelse
 • God forståelse for samfunnsliv og politikk
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor er en fordel, men solid erfaring fra prosjektledelse, fagansvar og/eller som rådgiver på strategisk nivå kan kompensere for dette


Personlige egenskaper

 • Som leder må du kunne motivere og inspirere dine medarbeidere og skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Være strukturert og opptatt av å skape resultater
 • Være nytenkende og nysgjerrig


Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder, stillingskode 1407 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 – kr. 850 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
 • Arbeidstilsynet ønsker å være en god og inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.


Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.  Spørsmål til stillingen: Kontakt avdelingsdirektør Stig Inge Eikemo, mob 90070384