Er du en analytiker på høygir og klar for et viktig samfunnsoppdrag? Velkommen som søker!

Har du et skarpt og analytisk hode, har vi en ledig stilling som markedsanalytiker.

Amedia setter journalistikken først! Det er journalistikken som setter agenda, skaper debatt og fremmer demokratiske verdier. I Amedia Salg & Marked bidrar vi til å finansiere journalistikken gjennom å levere effektive annonseløsninger for våre annonsører. Det skal være lønnsomt å bruke Amedias lokale publikasjoner både på papir, mobil og nett. Som markedsanalytiker blir du en viktig medspiller når vi skal beregne kundenes ROI. Det er du som skal utnytte Amedias velfylte verktøykasse og dokumentere reklameeffekter på alle Amedias kanaler. Sammen med gode kolleger i analyseavdelingen skal du gi salget det beste utgangspunktet i møte med annonsører, reklame- og mediebyråer.

Oppgaver som markedsanalytiker:

Som markedsanalytiker blir du en viktig premissleverandør knyttet til arbeidet med innsikt og analyse. Denne innsikten er avgjørende for å opprettholde og styrke Amedias posisjon som Norges viktigste lokale mediekonsern. Du vil utarbeide markedsanalyser og presentasjoner til Amedia Markeds salgskorps, til enkeltaviser eller til administrasjonen. Du vil jobbe daglig med innsiktsarbeid knyttet til kundespesifikke pitcher. Du vil jobbe både med markeds- og medieanalyse.

Kompetanse og egenskaper:

Du har jobbet noen år med relevante og lignende problemstillinger. Kanskje har du en Bachelor eller Master innen markedsføring, økonomi eller andre relevante fagfelt og tenker på statistikk som et av favorittfagene. Du er opptatt av metode og er nysgjerrig på dataanalyse og data science, uten at du definerer deg som forsker. Vi ønsker selvsagt at du kan fordype deg, fordi vi vil videreutvikle faget og bli enda bedre på effektmålinger, men det er de daglige leveransene på innsikt som gjør oss til helter. Du er selvstendig og holder drivet i ditt eget arbeid. Derfor er det viktig at du er god til å lytte og kommunisere og snapper opp viktige oppdrag i salgsmiljøet eller fra andre kolleger i Amedia. Du er organisert og strukturert. Vi er en arbeidsom gjeng i analyseavdelingen og setter derfor stor pris på kolleger som smiler og er på tilbudssiden når det blåser som verst.

Dette tilbyr vi deg:

Du tilbys en jobb i et mediekonsern som tar journalistikken på alvor og hvor din funksjon som markedsanalytiker er etterspurt av kolleger og kunder. I Amedia er du på et vinnerlag, vi vokser og viser gode resultater. Vi er multimediale og du vil være en viktig spiller når effektmålinger skal utarbeides og presenteres. Du kommer til et miljø hvor det er fullt trykk, men hvor vi er opptatt av å ta vare på hverandre. Vi er stolte av verdiene våre; Solid, Tilstede, Ambisiøs og Gnist, og vi håper du også tenker det er noe å jobbe etter. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. Du vil rapportere til analysesjef Pål Yngve Ødegård.

 

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere. Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalsamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolking av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring.

Amedia Salg og Marked AS har salgsansvaret for all nasjonal reklameomsetning samt oppfølgingsansvaret for lokal reklameomsetning i Amedia-konsernet. Dette innebærer blant annet ansvaret for reklamesamkjøringen Amedia Marked, som er landets største samkjøring av lokale medier.

Amedia Salg & Marked er landets største reklamesamkjøring av lokale medier bestående av over 100 lokalaviser på papir og nett i hele landet. Amedia Salg & Marked skal være ledende knyttet til å måle reklameeffekter i hele Norge. I tillegg til annonser i papiravisen, nettavisen og mobilavisen tilbyr vi innstikk/DM, digitale bilag, stillingsprodukter og eiendomsprodukter. Amedia Salg og Marked AS har 90 ansatte.