Som ledende distributør og kompetansesenter for energieffektive varme- og klimaløsninger i Norge, har ABK et spesielt ansvar for å kommunisere varmepumpers viktige rolle for å redusere energiforbruket og bidra til det grønneskiftet.

ABKs markedsavdeling består av syv ansatte og er aktiv i de fleste markedskanaler.


Sentrale oppgaver:

 • Styrke posisjonen til ABK og bygge kjennskap til våre merkevarer.
 • Lede prosjekter og aktiviteter innen markedsføring bredt definert i samarbeid med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Vise lederskap og ha personal- og budsjettansvar for avdelingen.
 • Ha relasjoner til ABKs viktigste kunder og representere oss på eventer og messer.
 • Lede forhandlinger med produsenter om markedsplan og markedsstøtte.
 • Gjennomføre markedsanalyser, samt være oppdatert om markedet, drivere, offentlige rammevilkår, konkurrenter og produker.


Vi søker deg som:

 • Er genuint opptatt av markedsføringsfaget, har høyskoleutdanning og erfaring fra strategisk markedsføringsledelse.
 • Du har flere års relevant erfaring, gode kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter, samt bred kjennskap til dagens kommunikasjonskanaler og medielandskap.
 • Du er nysgjerrig, har en sterk strategisk forretningsforståelse og det faller deg naturlig inn å lede, utvikle og inspierere medarbeidere.


Vi tilbyr:

 • En interessant stilling hvor du får jobbe med kjente merkenavn i et lønnsomt og ledende selskap.
 • Utfordrende og utviklende oppgaver innnen de fleste felt av markedsføringsfaget.
 • Anledning til å jobbe med ledende byråer i Norge og markedsavdelinger hos våre utenlandske leverandører.
 • Hyggelig og hektisk arbeidsmiljø, gode betingelser innbefattet utvidede pensjons- og personalforsikringer.

Dersom spørsmål, ta gjerne kontakt med Arild Vanberg, Bedriftsrådgivning & Rekruttering AS, tlf 920 19120.

Søknad vedlagt CV sendes: norskbed@online.no


Om arbeidsgiveren

ABK AS med datterselskapet Theodor Qviller AS, er Norges største importør og kompetansesenter for varmepumper, varmeopptak, varmefordeling, klimakjøling og befuktning. I tillegg leveres produkter for å etabler energi- og drikkevannsbrønner, samt fundamenter.
Våre mest profilerte merkevarer er Toshiba, NIBE, Samsung, Clivet, Epiroc, Condair og Uponor. Produktene distribueres til mer enn 800 faghandlere og tekniske entreprenører.
ABK AS bidrar betydelig til et bedre miljø. Våre varmepumpeleveranser utgjør anslagsvis nye 150 GWh energieffektivisering hvert år, noe som tilsvarer energiforbruket til omlag 10000 boliger.
ABK AS ble etablert i 1991, har 105 ansatte og omsetter inneværende år for over 500 Mill. NOK.
Hovedkontoret er lokalisert på Brobekk i Oslo, og vi har avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Tønsberg, Hamar, Trondheim og Bodø.
ABK AS er en del av det svenske børsnoterte selskapet NIBE Industrier AB med 15000 ansatte og 20 millarder kr. i omsetning.