TINE søker turbo som brenner for digital historiefortelling og rådgivning!

TINE har et innovativt fagmiljø som jobber dedikert med sosiale medier og ble av Social Media Days’ fagjury kåret til «Årets Merkevare i sosiale medier» 2017. Vi søker nå en kreativ digital innholdsprodusent som kan bidra til å skape veien videre.

Du må kunne fortelle en historie fra A - Å og behersker alle sider av digital kommunikasjon, foto/film og redigering. Du er språksterk, løsningsorientert og har stor gjennomføringskraft. Med ditt smittende humør er du en sterk bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. Du trives med mange baller i luften og er like flink til å lande dem selv i samarbeid med andre.

Vi kan tilby meget spennende arbeidsoppgaver i et sterkt og kompetanserikt kommunikasjonsmiljø som samarbeider tett med TINEs mange forretningsområder, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av at du får utviklingsmuligheter og oppgaver du vil vokse på, samtidig som du gir oss ny innsikt og kompetanse på ditt fagområde. Personen vi søker etter er raskt i stand til å tilegne seg ny kompetanse og kan bidra tverrfaglig i teamarbeid og prosjekter. I dette ligger også å være en del av pressevaktturnus hvor du vil få god opplæring. Stillingen rapporterer til kommunikasjonsdirektør.


Fagansvar

 • Digital historiefortelling og innholdsproduksjon for TINE Kommunikasjon
 • Kartlegge og utvikle digitalt kompetanse i avdelingen
 • Initiere og arrangere digitale interne fagseminarer
 • Ansvar for annonsering i sosiale medier for TINE Kommunikasjons digitale produkter med eget budsjett


Arbeidsoppgaver

 • Utvikle ideer og produsere digitalt innhold som styrker TINEs omdømme
 • Kvalitetssikre all filmproduksjon i regi av TINE Kommunikasjon – og påse at innhold og utforming er i henhold til TINEs strategi
 • Identifisere historier som kan brukes ved medieinnsalg
 • Være en aktiv pådriver og rådgiver i de tverredaksjonelle forumene TINE Kommunikasjon og TINE Marked har etablert
 • Representere et digitalfaglig tyngdepunkt og bidra til kompetansebygging i avdelingen
 • Kunne gå pressevakt, rådgi talspersoner og håndtere media


Formelle krav

 • Relevant høyskole eller universitetsutdanning i digital kommunikasjon på bachelornivå
 • Du skal kunne dokumentere kompetanse innen digital innholdsproduksjon inkludert film og kunne underbygge dette med arbeidsprøver


Erfaring

 • 3 - 5 års erfaring med digital kommunikasjon og/eller sosiale medier
 • Erfaring med video - og bilderedigering
 • Det er en fordel om du har erfaring som pressevakt og/eller mediehåndtering
 • Det er en fordel om du har erfaring med annonsering på Facebook og kan verktøyene for å hente ut analyser


Egenskaper

 • Stort fortellerengasjement
 • Selvgående, pragmatisk med stor gjennomføringskraft
 • Stor arbeidskapasitet og strukturert – kunne håndtere høyt tempo
 • Uredd, nysgjerrig og kreativ, tabloid og nyhetssøkende
 • Samfunnsengasjert
 • Kommersiell legning og god forretningsforståelse 


For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med Håvard Løkke i Nye og Kloke Hoder, tlf 92055306 eller Lars Galtung Kommunikasjonsdirektør i Tine, tlf 982 14 812.

TINE har besluttet å samlokalisere hovedkontoret med TINE Meieriet på Kalbakken i Oslo. Flytting er planlagt i løpet av 2019.

Om arbeidsgiveren
TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, TINE Brunost, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 12 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE er til stede over hele landet med sine meierier, og i tillegg har vi flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, inkludert Diplom-Is og Fjordland. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner. TINE Kommunikasjon har ansvaret for konsernets omfattende eksterne og interne kommunikasjon og skal bistå konsernledelsen, TINEs avdelinger og datterselskap i kommunikasjonsspørsmål. Dette omfatter blant annet intranett, bedriftskultur, web, omdømmebygging og mediakontakt.