Er du Skatteetatens nye kommunikasjonsdirektør?

Vil du jobbe strategisk med kommunikasjon i en moderne, offentlig etat som ønsker åpenhet og dialog med brukerne? Vi søker en engasjert og erfaren kommunikasjonsdirektør til å lede Skatteetatens kommunikasjon med alle landets innbyggere, næringsliv og rundt 6 500 ansatte.

Vår nye kommunikasjonsdirektør har solid erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid, mediehåndtering og integrert kommunikasjon i alle kanaler. Vi ser etter deg som setter retning, evner å utnytte muligheter og som kan bidra til å videreutvikle etatens kommunikasjonsarbeid.

For å møte stadig raskere endringer i samfunnet omorganiserer vi fra 2019. Ny organisasjonsstruktur skal bidra til at vi som etat utvikler oss og leverer godt på samfunnsoppdraget i en tid med akselererende teknologisk utvikling, økt internasjonalisering, trangere økonomiske rammer og nye trusler mot skattefundamentet. Kommunikasjonsavdelingen med kommunikasjonsdirektøren i spissen, har en viktig rolle i etatens arbeid for å lykkes med dette.

Skatteetaten er daglig i media og offentlighetens søkelys, og god kommunikasjon med brukerne er avgjørende for vårt arbeid. Som kommunikasjonsdirektør får du ansvar for å sikre helhetlig kommunikasjon både eksternt og internt i etaten og å lede direktoratets kommunikasjonsavdeling. Kommunikasjonsavdelingen har 16 medarbeidere, hvorav rundt halvparten ledes av en underdirektør. Kommunikasjonsdirektøren rapporterer til skattedirektøren og inngår i etatens toppledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • hovedansvar for Skatteetatens eksterne og interne kommunikasjon
 • sikre målrettet og aktiv bruk av strategisk kommunikasjon som virkemiddel både internt og eksternt
 • ansvar for å lede etatens krisekommunikasjon og sikre god beredskap og håndteringsevne ved kritiske saker og hendelser
 • lede og videreutvikle direktoratets kommunikasjonsavdeling
 • strategisk rådgivning overfor skattedirektøren og etatens toppledelse
 • delta aktivt i ledergruppen og bidra til god, helhetlig ledelse av etaten


Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå; særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet
 • erfaring med ansvar for strategisk kommunikasjon i en større virksomhet
 • solid erfaring med mediehåndtering, omdømmebygging og krisehåndtering
 • kunnskap om offentlig forvaltning og forståelse av politiske prosesser
 • god forståelse av samfunnsutviklingen og brukernes behov


Personlige egenskaper

 • du er samlende og helhetlig orientert
 • du har et strategisk blikk på formidling av kommunikasjon
 • du er god til å vise retning og evner å omsette strategier til handling
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus
 • du har integritet, pågangsmot og gjennomføringskraft
 • du er inkluderende og god til å motivere og skape engasjement


Kontaktinformasjon:

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Geir Fottland på telefon 22 06 87 00 eller på fottland@iscogroup.no. Skattedirektør Hans Christian Holte kan også kontaktes på telefon 22 07 71 35.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 12. november 2018

Ref.nr: 2018/1082516

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.


Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale.

Andre opplysninger

 • stillingsprosent: 100
 • fast
 • antall stillinger: 1
 • reisevirksomhet må påregnes


Generelt:

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.