NIH

Norges idrettshøgskole (NIH) har en ledig fast 100 % stilling som digital rådgiver i Kommunikasjonsavdelingen.

Som webredaktør blir du en viktig del av NIHs digitale team. Teamet skal bidra til å nå NIHs mål i digitale kanaler og synliggjøre høgskolens samfunnsoppdrag.

Vi ønsker en medarbeider som har et godt redaksjonelt øye, samt tekniske ferdigheter og interesse for nettbaserte løsninger. Du er interessert i tekst og visuell utforming, og har erfaring og kompetanse både med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Du er fleksibel, selvstendig, kreativ og initiativrik, og har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Vi er opptatt av arbeidsmiljø, og du bidrar med godt samarbeid og sosialt engasjement.

Arbeidsoppgaver

 • Redaktør og systemansvar for NIHs eksterne og interne nettsider
 • Videreutvikle eksisterende nettsider, samt sikre kontinuitet og nytenkning
 • Bidra med innholdsproduksjon
 • Strategi-, planlegging-, testing, oppfølging -, analyse- og evalueringsarbeid på fagområdet
 • Lede webredaksjonen, gi opplæring og videreutvikle teamet
 • Rådgiver for digitalt innhold og ulike kommunikasjonstiltak
 • Konkrete oppgaver i sosiale medier-teamet og ansvar knyttet til innhold og publisering
 • Leder av informasjonssenteret ved krisehåndtering


Kompetanse

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen medier og kommunikasjon, journalistikk eller lignende
 • Erfaring fra utvikling og forvaltning av innhold på nettsider med brukersentrert metodikk
 • God formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med digitalisering og ulike publiseringsverktøy (gjerne Episerver og Sharepoint), god kjennskap til Google Analytics, Google Optimize, Adwords, Siteimprove, eller andre relevante web- og analyseverktøy
 • Grunnleggende kunnskap om søkemotoroptimalisering og universell utforming
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Lønn som rådgiver (stillingskode 1434) med lønn fra kr 499 600 – kr 579 300 avhengig av kompetanse og erfaring
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Moderne fasiliteter i et nyrestaurert bygg ved Sognsvann


Andre opplysninger
NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner
For mer informasjon om stillingen og tilsettingsvilkår, ta kontakt med kommunikasjonssjef Karen Christensen, tlf. 950 79 107

Spørsmål vedr. elektronisk søknad kan rettes til HR rådgiver: Maren Retterstøl Olaisen, tlf. 23 26 20 59.

Søknaden
Søk stillingen via link på denne siden eller ved å gå inn på våre hjemmesider: www.nih.no under ledige stillinger. Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendige for en helhetlig vurdering av din kompetanse og erfaring.

I tillegg til å registrere elektronisk CV må søkere legge ved:

 • Et personlig søknadsbrev med motivasjon for søknaden
 • CV
 • Kopi av attester fra utdanningsinstitusjoner inkludert karakterutskrift
 • Navn, epostadresse og telefonnummer til 2-3 referanser
 • Annen informasjon som er relevant for stillingen


Søknadsfrist: 10. august 2018

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1300 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no