En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.

Er du flink til å se sammenhenger? Har du et strategisk blikk og en god forståelse for hvordan mediebildet kan påvirke egen organisasjon? Vi søker en dyktig og initiativrik medieanalytiker til et spennende vikariat i analyseavdelingen ved Forsvarets mediesenter.

Analyseavdelingen leverer og presenterer viktige styringsverktøy til Forsvarets ledelse og til hele Forsvarets kommunikasjonsorganisasjon. Vi ser mediebildet i sammenheng med en rekke interne og eksterne undersøkelser, og du får muligheten til å jobbe med et bredt spenn av temaer og produkter. Vi jobber også tett opp mot NATOs kommunikasjonsapparat, og bidrar i en spennende utvikling av NATOs analysearbeid.

Forsvarets mediesenter er Forsvarets eget kommunikasjonshus. Her jobber i underkant av 40 personer målrettet med ekstern og intern kommunikasjon. Vi har ansvaret for Forsvarets markedskommunikasjon og digitalkommunikasjonskanaler, og har et eget produksjonsmiljø i tillegg til analyseavdelingen.

Stillingen inngår i en turnusrotasjon med tidligvakter. Vikariatet er på inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Gjennomføre og utvikle analyser av medieomtalen av Forsvaret i redaksjonelle og sosiale medier
 • Planlegge, gi råd og presentere analyseprosjekter
 • Prosjektansvar for Forsvarets befolkningsundersøkelser og rådgiving relatert til disse
 • Samarbeide med eksterne leverandører og fagmiljøer, presse- og informasjonsmedarbeidere i Forsvaret og Forsvarsdepartementet
 • Medieovervåkning og medieoppdateringer


KVALIFIKASJONER

 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå, minimum bachelorgrad
 • Erfaring med informasjons- og kommunikasjonsarbeid og/eller medieanalyser / markedsanalyser
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til det norske medielandskapet
 • Den som ansettes må kunne klareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning


Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i medie-/kommunikasjonsfag eller samfunnsvitenskapelige fag


PERSONLIGE EGENSKAPER

Du må ha gode kommunikasjonsevner, og kunne jobbe både selvstendig og tett sammen med andre. Du må også kunne arbeide under tidspress og ha interesse for strategisk kommunikasjon. Stillingen krever i tillegg at du har evne til helhetsforståelse.

VI TILBYR

 • Stillingen gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange interessante og krevende arbeidsoppgaver. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid i sentralt beliggende kontorlokaler på Akershus festning i Oslo.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, ltr. 60-68, pt. kr 524.200 - 607.700, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

KONTAKT
Navn: Stine Ellingsen Grøndahl
Tittel: sjef Forsvarets mediesenter
Telefon: 957 41 518

Navn: Torunn Sæth
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 416 93 571