DNB

DNBs markedsavdeling er ansvarlig for all markedsføring av bankens markedstilbud, på tvers av kanaler og segmenter. Avdelingens oppgave er å levere på bankens salgs-, posisjons- og omdømmemål. På veien dit skal vi lage Norges beste markedskommunikasjon. Avdelingen består av en gjeng fine folk, som er både hardtarbeidende, dyktige og veldig hyggelige – og som gleder seg til å få en ny kollega. Nå leter vi etter et klokt og analytisk hode som kan ta det digitale analytiske fagansvaret. Vi ønsker at du skal bidra med fag- og kundeinnsikt som øker konverteringen i våre kampanjer.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for digital analyse innen DNBs markedsavdeling
 • Prosessere data fra våre digitale overflater og presentere dem på en oversiktlig måte til nøkkelpersoner i et eller flere dashboard (f. eks. effektmåling av diverse marketing kampanjer)
 • Beregne lønnsomhet og effekt på aktiviteter på våre digitale flater
 • Jobbe med forretningsområder og utviklere for å implementere (digitale) målestrategier
 • Følge med på faglige utvikling i markedet og omsette denne internt
 • Bidra med kundeinnsikt som styrker våre CRM- og kundeaktiviteter, for å øke relevans for kundene
 • Være pådriver for kontinuerlig testing, forbedring av kampanjer og kundeaktiviteter
 • Stimulere til utvikling innen fagområdet


Utdannelse

Høyere utdannelse (Fortrinnsvis master eller hovedfagsnivå innen statistikk, digital markedsføring, IT, matematikk, økonomi, samfunnsvitenskap, el.). Kan eventuelt kompensere med relevant erfaring.

Krav til erfaring og kompetanse

 • Sterk erfaring fra digital analyse og performance marketing, erfaring med store og komplekse databaser
 • Kunnskap om scripts, tags og tag management
 • Sterke analytiske ferdigheter, inkludert evnen til å analysere rådata, trekke konklusjoner og oppsummere handlingsfremmende anbefalinger og deres forventede resultater / implikasjoner
 • Sterke kunnskaper om datavisualisering (MicroStrategy, Power BI, Tableau, eller andre)
 • Svært gode Excel ferdigheter (for eksempel pivottabeller, komplekse formler for å manipulere store datasett, makroer / avanserte funksjoner)
 • Særdeles god kjennskap til web-analyseverktøy som f. eks. Celebrus, Oracle, Adobe, Webtrends, Google Analytics, etc.
 • Erfaring med Tealium
 • Evnen til kreativt å løse dataspørsmål som oppstår
 • Kunnskap om databaser, statistikk og R pluss
 • Tilleggserfaring fra følgende områder vil vektlegges:
 • Kunnskap og erfaring med programmering (f.eks i SQL) vil være en fordel
 • Kjennskap til / erfaring med markedsanalyser


Personlige egenskaper

 • Forklare komplekse situasjoner på en enkel måte – oversette analytiske funn til praktiske initiativ
 • Gode verbale og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, med evne til å formidle og pakke tekniske funn for beslutningstakere
 • Strukturert og analytisk, med god tallforståelse
 • Nysgjerrig og utforskende


En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.