DigitalNorway er et initiativ av og for næringslivet med mål om å øke konkurransekraften og sette fart på digitaliseringen i norske virksomheter. Vi er et ideelt aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere og store offentlige aktører som partnere.

DigitalNorway skal sette virksomheter av alle typer og størrelser i stand til å ta i bruk ny teknologi, og tilrettelegge for samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer. Vi samarbeider med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsklynger og flere av de beste kompetanse- og innovasjonsmiljøene Norge har å by på.

Som kunde- og konseptutvikler vil du ha en nøkkelrolle i å bygge opp digital kompetanse over hele landet. Du vil ha løpende kontakt med et unikt knippe DigitalNorway-partnere, og vil utvikle og tilby kompetanseløp innen digitalisering til små og mellomstore bedrifter på landsbasis. I tillegg vil du være ansvarlig for å utvikle posisjonen til DigitalNorway i nye markeder og miljøer.
I denne rollen vil du være den som fronter våre nettverk og tjenester mot markedet. Vi ser etter en strukturert relasjonsbygger med erfaring fra innovasjonsmiljøer og prosjektledelse, og helst med salgserfaring fra B2B. Stillingen vil blant annet ha ansvar for Omstillingsmotor-ordningen, et program i regi av Innovasjon Norge for å bistå SMBer over hele landet med kompetanseløft innen digitalisering.

Arbeidsoppgaver:

  • Holde i dialogen med viktige partnere for DigitalNorway over hele landet
  • Lede Omstillingsmotor-prosjektet, i samarbeid med klyngepartnerne og Innovasjon Norge
  • Utvikle skreddersydde kompetanseløp for små og mellomstore virksomheter
  • Bygge relasjoner og holde tett kontakt med kunder


Personlige egenskaper/bakgrunn:

  • Interesse for digital teknologi og innovasjon
  • God kjennskap til norsk næringsliv og ulike bransjer
  • Erfaring med å lede prosjekter og jobbe mot senior kontaktpunkter
  • Erfaring med kompetanseutvikling, B2B salg, kommunikasjon eller lignende
  • Åpen, positiv energispreder som kan representere senteret utad
  • Nøyaktig, presis og selvgående, kan håndtere alle sider av prosjektledelse


Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Spørsmål om stillingene kan rettes til Liv Dingsør, COO i DigitalNorway på mobil 91724981. Søknad med CV sendes til liv.dingsor@digitalnorway.com innen 20.08.18.