Matilde Evasdatter Liestøl er ansatt som ny prosjektleder og Sigmund Wøien går inn i stillingen som PR-rådgiver i Trigger. De kommer fra henholdsvis Gyro og Släger.

- Jeg har fulgt med på Trigger i flere år og har de siste 12 årene opparbeidet meg omfattende erfaring innen flere områder av prosjektledelse, nå sist fra Gyro. Jeg gleder meg til en hverdag som er sterkere knyttet til min opprinnelige utdannelse innen medier og samfunnskommunikasjon, spesielt det å jobbe tettere på hele kommunikasjonsprosessen, sier Liestøl.

- Matilde er en solid prosjektleder. Hennes brede erfaring og sterke gjennomføringsevne gjør henne til en perfekt match for Trigger. Vi har stor tro på at hun vil bidra til å styrke prosjektene våre videre, sier Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder i Trigger.

Sigmund Wøien kommer sist fra kommunikasjonsbyrået Släger og har også erfaring som medieanalytiker og analysesjef i Retriever.

Han forteller at Trigger har vært på radaren hans en stund.

- Jeg må bruke begge hendene for å telle venner og bekjente som er eller har vært ansatt i Trigger. Gjennom dem har jeg utelukkende hørt gode ting både om det faglige og sosiale miljøet. I tillegg skal det godt gjøres å unngå omtale om at Trigger vinner priser, tiltrekker seg dyktige fagfolk eller at Bente stikker fram hodet i bransjedebatter. Det sier en hel del om byrået og det hadde jeg lyst til å bli en del av, sier Wøien.

- Sigmunds styrker ligger blant annet i hans evne til å kombinere innsikt og analyse med sterke språklige ferdigheter. Han har en dyp forståelse av norsk presse og hvordan kommunikasjonsavdelinger jobber for å nå sine mål. Hans bakgrunn og erfaring vil uten tvil styrke vår evne til å levere effektive og kreative løsninger for våre kunder, sier Kvam Kristoffersen.