- Jeg gleder meg stort til dette. Det er et skikkelig privilegium å få lov til å være med til å bygge et helt nytt banksamarbeid fra starten av, med solide, selvstendige eierbanker i ryggen, sier Jørund Rasdal Unneland, i en pressemelding.

Over sommeren starter han opp i ny jobb som leder for kommunikasjon og merkevare i Frendegruppen.

Unneland har 25 års erfaring innen kommunikasjon og merkevare, med bakgrunn fra TV 2 og Rieber & Søn. Han har jobbet 12 år som kommunikasjonssjef og strategisk rådgiver i Knowit, hvor han har jobbet tett med en rekke banker.

 - Jeg har hatt mye med bank å gjøre gjennom de siste årene, men gleder meg til å lære både bransjen og ikke minst alle Frendegruppens eierbanker bedre å kjenne. Dette var en utfordring som virkelig appellerte til meg, sier han.

Frendegruppen er et nyetablert samarbeid mellom Sparebanken Vest, Sparebanken Øst og Sparebanken Sør, De samarbeidende sparebankene (DSS), Lokalbank-alliansen (LBA) og tre Varig-selskaper. Alle selskapene har eierskap i produktselskapene Balder Betaling, Frende Forsikring, Brage Finans, Norne Securities og Verd Boligkreditt.  

Hans Olav Ingdal, daglig leder for Frendegruppen, er glad for å ha Unneland med på laget.

- Vi blir et lite team fra starten av, og da er vi avhengige av å ha med ledere med sterk driv og dyp fagkompetanse, som kan dra fra start. Det får vi med Jørund på laget, sier Ingdal.