I den nye årsrapporten til Viaplay kommer det frem hva toppsjefen i selskapet henter ut i lønn, bonusutbetalinger og pensjonsavsetninger. Dermed står det også hva tidligere Viaplay-sjef Anders Jensen fikk med seg ut døren etter at han ble sagt opp før sommeren i fjor.

Jensen fikk ifølge årsrapporten ikke et ekstra sluttvederlag, men får som en del av sin jobbavtale ett år med etterlønn etter oppsigelsen i juni i fjor. Dette tilsvarer hele 9,85 millioner svenske kroner og innebærer samtidig at Jensen formelt er tilknyttet Viaplay frem til 3.  juni i år.

Totalt hentet Jensen dermed ut 17,7 millioner kroner, om en tar med øvrig kompensasjon og pensjonsavsetninger, i sine siste fem måneder i selskapet.

Den samlede kompensasjonspakken til toppsjefen i Viaplay ligger godt over hva som er vanlig i Norge og for toppsjefen i Norges ledende selskaper. I 2022 fikk for eksempel Jensen utbetalt hele 40 millioner svenske kroner og dermed mer enn dobbelt så mye som mange av Norges best betalte toppsjefer.

Den nye toppsjefen i Viaplay, Jørgen Madsen Lindemann, fikk i løpet av sine syv måneder som sjef i selskapet etter at han tok over etter Jensen, en samlet lønns- og kompensasjonspakke på 16,7 millioner svenske kroner. Lindemann har en grunnlønn som ligger noen millioner kroner over Jensens grunnlønn før han ble sagt opp.

 Viaplay ønsker ikke å kommentere verken Jensens sluttavtale eller Jørgen Madsen Lindemanns lønns- og kompensasjonspakke spesielt, men sier følgende på generelt grunnlag. 

- Lønnen til konsernsjefen og administrerende direktør fastsettes av styret og generelt er lønnen knyttet til ledende stillinger i Viaplay Group basert på ulike faktorer som individuelle prestasjoner, ansvar, markedsreferanser og bransjestandarder, sier pressesjefen i Viaplay, Nicholas Smith, til Kampanje.

Viaplay måtte bruke store deler av fjoråret på en massiv redningsoperasjon etter strømmeselskapets mislykkede utenlandssatsing og forsøket på å etablere seg utenfor Norden med en drøm om å skape et europeisk mini-Netflix. 

Les også: Viaplay-sjefen vil vippe Netflix ned fra tabelltoppen: - Med Premier League kan vi for alvor utfordre lederposisjonen

Den feilslåtte satsingen betydde imidlertid ikke bare slutten for Jensens tid som toppsjef i Viaplay, men også et regnskapsmessig tap på ti milliarder svenske kroner, en kraftig reduksjon i antall ansatte, videresalg av TV-rettigheter, en full rekapitalisering av selskapet og en helt ny eierstruktur.

Les også: Viaplay-sjefen varsler kostnadskutt på nærmere én milliard kroner