- Jeg fikk muligheten til å jobbe med de beste på sitt felt i PwC, og vet at denne kompetansen vil komme til nytte hos Trigger. Og så er det nok også en fordel at jeg har erfaring fra bransjen fra tidligere av, sier Triggers nye økonomisjef, Tonje Trengereid.

Trengereid har tidligere jobbet som controller i byrågrupperingen Dentsu, hvor hun blant annet bisto i den økonomiske oppfølgingen av selskapene i konsernet. Etter ni år i PwC er hun nå på plass i Trigger.

- Tonje får en nøkkelrolle i Trigger, sier daglig leder i Trigger, Bente Kvam Kristoffersen.

Kvam Kristoffersen forteller at Trengereid skilte seg ut i rekrutteringsprosessen som hadde flere sterke kandidater til stillingen.

- Hennes solide forståelse for byråverden i tillegg til strategisk og økonomisk kompetanse er sjelden vare. Og når hun også har vært både sersjant og fenrik ved militærstasjonen i Oslo, vet vi at dette blir bra. Vi gleder oss skikkelig til det vi skal få til sammen med Tonje på laget, sier Kristoffersen.

Trengereid var ekstern revisor i PwC før hun ble rådgiver i selskapet. Som rådgiver har hun jobbet med blant annet styring, internkontroll og prosessforberedning for ulike virksomheter.

– Jeg tror at det er en fordel at jeg har bred erfaring fra økonomiområdet og at jeg også har jobbet som både revisor og rådgiver selv, det gir meg muligheten til å se saker fra ulike standpunkt, sier Trengereid.

COO i Trigger, Lisa Gjertsen Westad, mener de har fått på plass en erfaren lagspiller.

- Hun er en driftig dame med mye relevant bakgrunn, og vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen. I tillegg har hun allerede glidd rett inn i både kulturen og det sosiale, så dette blir veldig bra, avslutter Lisa Gjertsen Westad, COO i Trigger.