Mediaforums styreleder Masha Scekic har fått på plass et nytt styre hun håper skal løfte foreningen til nye høyder fremover. Det nå to år siden Mediaforum stod på kanten av stupet og ble reddet i siste liten.

- Vi har hatt en fantastisk reise med å stake ut kursen videre for Mediaforum sammen med styret som ble satt i 2021. Det har vært en strålende gjeng, og sammen har vi fått til mye spennende, sier hun og viser til konferansene «Historier om endring» og «Historier fra fremtiden».

- Vi har også gått vekk fra den tradisjonelle driftsmodellen med daglig leder, driftskostnader, samt medlemskontingenter, til at vi er her for hele bransjen og skal være relevante gjennom våre priser og høstkonferansen

Nå tar Masha Scekic fatt på en ny periode som styreleder med nytt styre.

- Jeg ønsker å benytte anledningen til å rette en stor takk til gamle gjengen, og ønske den nye gjengen hjertelig velkommen. 

Det nye styret består av:

  • Masha Scekic, styreleder, PHD
  • Janicke Holst Eckbo, fagansvarlig, Cavai
  • Lars Hvinden, ansvarlig for Norges beste medieselger, Årets Annonsør og Hedersprisen, Aller
  • Jorun Thue, ansvarlig for Medieprisene, Coop
  • Elise Sandbu, kommunikasjonsansvarlig, UM
  • Monika Sveen, PR- og content-ansvarlig, Amedia Innholdsbyrå
  • Martine Westvik, Sponsansvarlig, Clear Channel
  • Ragnhild Kræmer, Administrasjon, Amedia
  • Pia Henriksen, Prosjektansvarlig, Brandpeople

Mediaforum også satt en prosjektgruppe som skal jobbe med foreningens arrangementer.

- Etter to år, har vi fått et klarere bilde av hva vi trenger, for å rigge oss enda bedre for fremtiden. Derfor er styret utvidet og rollene er enda mer spisset og definert, sier Scekic.

Fagansvarlig Janicke Holst Eckbo forteller at årets konferanse vil tilpasses det makroøkonomiske bildet vi ser nå. 

- Uten å si for mye mer helt enda, vil vi i år gå for en nedskalert utgave av Mediekonferansen, med arbeidstittelen «Historier fra undergrunnen».