- Krigen i Ukrainia gjør det nødvendig å fortelle så åpent og realistisk som mulig om den beredskapen vi har i Norge og støtten vi bidrar med til Ukraina på vegne av Norge. Vi skal gjennomføre troverdige tiltak og vise god situasjonsforståelse, slik at vi har tillit mellom folk og forsvar og at Forsvaret får et robust omdømme i befolkningen, sier Aslak Sletten, leder for Forsvaret kommunikasjon.

Sletten forteller at kommunikasjonsarbeidet fremover vil ha fokus på sikkerhet for Norge, utvikling av Forsvaret og virksomhetsstyring framover. Nå styrker Forsvaret kommunikasjon ledergruppen. 

De har ansatt Kirsten Thorseth Poppe som utviklingssjef med spesielt ansvar for utvikling av Forsvaret kommunikasjon. Poppe blir prosjektleder for strategiske utviklingsområder. 

- Kirsten tilfører oss viktig kompetanse og kapasitet på metodikk og strategi, og jeg er veldig glad for at hun vil være med å utvikle kommunikasjonsarbeidet til Forsvaret, sier Sletten. 

Poppe har vært engasjert i Forsvaret i en periode og hun har blant annet ledet utviklingsprosjekter knyttet til strategiske målgrupper og Forsvarets unge ledere. Tidligere har Poppe vært direktør for formidling og publikum ved Nasjonalmuseet, og hun har også i flere år jobbet med programutvikling i NRK. 

Forsvaret kommunikasjon får også oberstløytnant Torbjørn Brodtkorb Danielssen med på laget. Han skal lede avdelingen som jobber med Forsvarets digitale plattformer, med sosiale medier, podcast og innholdsutvikling. Danielsen har operativ erfaring, markedsføring og militærstrategisk kommunikasjon fra Forsvaret. 

- Å kommunisere med befolkning er en viktig del av Forsvarets samfunnsoppdrag, og vi har kompetente faglige miljøer innen formidling. Torbjørn har bred forståelse for Forsvarets militære aktiviteter og kommunikasjonsbehov som blir ekstra viktig nå, sier Aslak Sletten.