Guri Berndtsson Sanders har de siste tre årene samarbeidet med sin nye arbeidsgiver- Nord DDb har i perioden jobbet med TV-aksjonskampanjene for WWF Verdens naturfond,Plan International Norge, og Leger Uten Grenser. 

- Jeg har hatt gleden av å jobbe med Nord DDB som markedssjef for TV-aksjonen. Byrået har imponert meg med strategisk tenkning i alle ledd, innsiktbasert tilnærming, sin kreative teft og evnen til å hive seg raskt rundt. Det har vært en spennende overgang fra kunde til byrå, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Berndtsson Sanders.

I TV-aksjonen har Sanders vært strategisk ansvarlig for byråsamarbeidet og ledet arbeidet med mediebyrå, produksjonsbyrå og digitale samarbeidspartnere. Hun har også hatt ansvar for konseptutvikling i samarbeid med de største næringslivspartnerne til TV-aksjonen, som blant annet Vipps, DNB og Telenor.

- Som markedssjef for TV-aksjonen har jeg fått jobbe strategisk og tett på noen av de sterkeste merkevarene i Norge. Det å finne gode løsninger på hvordan man kan få mest ut av ulike samarbeid, på tvers av sektorer, markeder og fagdisipliner har vært inspirerende. Det gjør at man hele tiden må tenke nytt i et marked med stadig mer konkurranse. Dette kan jeg også kjenne igjen hos Nord DDB, og jeg håper å kunne bidra med min erfaring fra kundesiden. Jeg har allerede latt meg imponere av et høyt kompetansenivå, et spennende kreativt miljø, i tillegg til inspirerende og fine kollegaer, sier Berndtsson Sanders.

I tillegg til TV-aksjonen har Berndtsson Sanders også vært med på å bygge opp Plan som en av de største fadderorganisasjonene i Norge og hun har også internasjonal erfaring. Byråleder i Nord DDB, Eddie D’Sa, har latt seg imponere av nyansettelsen.

- Det unike med våre rådgivere, er at alle kommer fra kundesiden, eller har startet sin egen virksomhet. Vi opplever at rådgiverne dermed har en bredere forståelse av kundens daglige utfordringer og behov for prioriteringer, og et forretningsfokus som gjør oss i stand til å bidra til kundens resultater på en effektiv måte. Guri er derfor en god match for oss, sier han og fortsetter:

- Gjennom tre års samarbeid på TV-aksjonen har hun imponert oss med sterke faglige ferdigheter, entreprenørånd og en evne til å bryte ned barrierer for å få ting gjort. Hun har også en veldig tiltalende måte å inkludere og samarbeide med ulike partnere på. Dette har vært avgjørende i arbeidet for TV-aksjonen og er i samsvar med måten vi i Nord DDB jobber med våre kunder og partnere.