Juilie Smith-Syvertsen og Mari Tveito Ruud skal jobbe tett med Tone Indrebø Næs, direktør for bærekraft og samfunnsansvar, med den interne bærekraftstrategien til Deloitte.

- Bærekraft skal gjennomsyre kulturen vår og være en naturlig del av alle våre forretningsprosesser. Det er derfor utrolig gøy å styrke laget med Julie og Mari. Med dem har vi fått to dyktige damer som vil jobbe tett med hele organisasjonen, både i Norge og internasjonalt. De vil også ha en viktig rolle i samarbeidet med våre strategiske partnere og se på nye muligheter i økosystemet vårt slik at vi i enda større grad kan skape en «impact», helt i tråd med Deloittes formål, sier Indrebo Næs.

Julie Smith-Syvertsen har studert på CBS og er siviløkonom med spesialisering i bærekraft. Hun har tidligere jobbet som revisor i Vidi revisjon. I Deloitte vil hun ha klima og miljø som sitt hovedfokus.

- Jeg brenner for godt samarbeid, og vil bruke tid på å kartlegge kompetanse og engasjement i organisasjonen slik at vi på best mulig måte kan jobbe sammen for å implementere bærekraftstrategien på tvers av virksomheten. Deloitte er et selskap med stor tverrfaglig kompetanse og dyktige medarbeidere, som muliggjør akselerasjonen mot blant annet å bli et netto null selskap. Denne reisen ser jeg frem til å være en del av, sier hun.

Mari Tveito Ruud vil jobbe med samfunnsansvar og sosial bærekraft i Deloitte. Hun har en mastergrad i samfunnsgeografi med spesialisering i klimatilpasning og sosial endring fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i Redd Barna.

- Det er motiverende å komme inn i et selskap med så mange dyktige fagfolk med solid bærekraftskompetanse. I møte med de enorme utfordringene verden står ovenfor er det behov for store endringer i et raskt tempo, og det blir derfor viktig å sikre kontinuerlig læring og utvikling i hele organisasjonen. Deloitte er allerede en moden aktør på feltet, og jeg ser fram til å fortsette å utfordre internt, slik at vi til enhver tid er i front når det gjelder å utfordre egne medarbeidere, kunder og økosystemet for øvrig.