Karl Vestli er ansatt som ny administrerende direktør i Tono, som forvalter royalty-inntektene til millioner av låtskrivere i det norske markedet. Han kommer sist fra stillingen som  divisjonsdirektør for strategi i Direktoratet for e-helse, men han har tidligere hatt tunge lederjobber i mediebransjen.

Vestli tiltrer stillingen 1. oktober, samtidig som dagens Tono-sjef Cato Strøm går av med pensjon etter hele 33 år i stillingen.

- Jeg ser frem til å jobbe med det oppdraget jeg har fått fra Tonos styre, som er å videreutvikle selskapet sammen med styret, de ansatte og medlemmene. Jeg ser også frem til å jobbe i en bransje i rivende utvikling, og til å se hvordan Tono kan utnytte alle de muligheter digitalisering og teknologi gir. Tono er et etablert merkenavn i Norge, og har lenge hatt sterk og stabil vekst. Slikt kommer ikke av seg selv, men skyldes en kompetent organisasjon og lederskap. Det er det beste utgangspunktet for videre utvikling og endring en ny administrerende direktør kan ha, sier Vestli.

Han er tidligere konserndirektør for brukerinntekter i Schibsted Norge, lesermarkedsdirektør i Aftenposten, og opplagsdirektør i Dagens Næringsliv.

Vestli har også jobbet som konsulent i Accenture, der han arbeidet med digitale utviklingsprosjekter og prosjektprogram innen strategi, salg og markedsføring. 

- Vestli har ledet en rekke utviklingsprosesser knyttet til digital omstilling, forretningsutvikling, og system- og produktutvikling. Han beskrives som en utviklingsorientert og samlende leder med stor gjennomføringsevne, og som kan vise til konkrete, gode resultater. Han har imponert Tonos styre underveis i ansettelsesprosessen. Vi er samstemte i at Karl er den rette mannen til å videreutvikle Tono for å møte de krav som møter oss nå og fremover, sier Tonos styreleder Jørgen Karlstrøm.