Lars Raaum har i seks år jobbet som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe for flere ulike fagkomiteer. Før dette jobbet han i Schibsted og Aftenposten med blant annet digital produktutvikling.

I august venter nye arbeidsoppgaver når han da blir samfunns- og myndighetskontakt i MBL.

- De frie, redaktørstyrte mediene er en forutsetning for demokratiet vårt, men de utfordres av teknologisk utvikling og globale plattformer som får stadig mer makt. Jeg ser frem til å bruke både erfaringen min fra bransjen, og erfaringen og utdannelsen min innen politikk i Norge og EU til å bidra til å ivareta og styrke den avgjørende samfunnsrollen mediene har, sier Raaum.

- Lars har både kunnskap og erfaring som er svært relevant for vårt arbeid for gode rammebetingelser. Jeg er glad for at han takket ja til å jobbe i MBL, og ser frem til å få Lars med på laget, sier administrerende direktør i MBL, Randi S. Øgrey

I stillingen skal Raanum jobbe med samfunnspåvirkning i Norge og overfor EU, samt bidra til å synliggjøre redaktørstyrte mediers rolle i demokratiet.

- Norsk mediebransje ligger langt fremme og har gode muligheter til å bidra til fremtidsrettede løsninger i møte med den globale teknologiutviklingen, også i Europa og EU. Det er spennende, sier Raaum.

- Jeg ser også frem til å ha Pressens Hus som arbeidsplass, og det gode bransjepolitiske samarbeidet som er mellom MBL og de andre organisasjonene, som Redaktørforeningen og Norsk Journalistlag, sier Raaum.