For andre år på rad troner NRK øverst på listen over landets mest populære arbeidsplasser i Randstads store employer brand-undersøkelse. Nær 4.000 norske arbeidstakere har svart på undersøkelsen som plasserer NRK på topp foran Sopria Steria og Aker Solutions.

- Det er svært krevende å rekruttere for tiden, og det å ha et godt omdømme blant arbeidstakere har aldri vært viktigere i kampen om talentene. Den kampen står NRK særdeles godt rustet til å vinne med sitt sterke employer brand, sier Randstad-sjef Eivind Bøe.

Randstad har satt sammen en liste over de 75 største selskapene og offentlige institusjonene rangert etter ansatte og her svarer altså de spurte at NRK er den mest attraktive arbeidsgiveren i landet. Det er noe å ta seg med for den påtroppende kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen i NRK.

- Dette er en utrolig fin anerkjennelse og jeg er veldig glad for at vi får denne gjeve plasseringen for andre år på rad. Særlig etter en krevende periode med pandemi, sier den nye kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen.

Haugen har sin første arbeidsdag som kringkastingssjef fredag 29. april, men snek seg ut for å ta i mot prisen hos Randstad.

- Mangfoldig og kreativ arbeidsplass
Det er Kantar som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Randstad som er verdens største HR- og rekrutteringsselskap. I Norge er det ingen andre medieaktører på Topp 10-listen. Undersøkelsen Randstad Employer Brand Research 2022 avdekker videre at NRK scorer høyt på å ha interessante arbeidsoppgaver, et godt omdømme, en solid økonomi og et godt arbeidsmiljø. 

- NRK er en mangfoldig og kreativ arbeidsplass med mange spennende arbeidsoppgaver. Vi har for eksempel over 100 yrkesgrupper i NRK som jobber på 50 steder i landet, og vi har medarbeidere fra fire generasjoner. Det gir oss utrolig mye, men krever også mye av oss som arbeidsgiver. Derfor jobber vi hele tiden med å skape et godt og kreativt arbeidsmiljø, sier Fürst Haugen, som selv har vært i statskanalen siden 1996.  

I Norge i dag er den en rekke arbeidsundersøkelser som gjøres og noe av det som går er selskaper som NRK, Sopra Steria, Aker og Equinor. På Randstads undersøkelse, som er en måling av selskaper uavhengig av om selskapet vil bli målt eller ikke, er NRK imidlertid i en suveren posisjon.

- NRK er i en klasse for seg. Resten av «Topp 10»-listen er preget av store selskaper som jobber innen teknologi, olje og energi, sier Bøe.

Her kan du se hele listen over selskapene som troner på toppen i 2022 og i 2021. 

NRK på topp igjen:

Her kan du se årets Topp 10-liste over landets mest attraktive arbeidsplasser og resultatene fra fjorårets undersøkelse. Kilde: Randstad/Kantar.

- Godt lederskap blir viktigere
Tidligere denne måneden kunne Kampanje avholde en «Employer Branding»-konferanse og der ko det frem fra ett av landets største mediebyråer, Mediacom og deres søsterselskap MediaPlus tall som gikk langt i å slå hull på myten om drømmearbeidsplassen og at alle går rundt og har en favorittarbeidsgiver.

- Det er i Norge i dag mange selskaper som har et godt omdømme og som rangeres høyt på mange arbeidsundersøkelser, men er det dermed gitt at de også er attraktive som arbeidsgivere? 

- Godt omdømme er ikke det samme som å være en attraktiv arbeidsgiver. Det å ha et godt omdømme kommer langt ned på prioriteringslisten til arbeidstakere som vurderer å bytte jobb. Det er derimot en hygienefaktor som slår inn dersom omdømmet faktisk ikke er bra. En undersøkelse fra Harvard viser at selskaper med dårlig omdømme må betale i snitt ti prosent mer i lønninger enn tilsvarende selskap uten omdømmeutfordringer, sier markedsdirektør i Randstad, Christian Børresen.

- Er Randstad overrasket over undersøkelsen til MediaPlus som viser at flesteparten oss enten vi er ingeniører, varehandel og IT-folk ikke vet hvor de vil jobbe eller har noen drømmearbeidsgiver?

- Jeg er ikke helt overrasket over svaret, men tror nok det er litt mer komplekst enn at man skal gå ut ifra at arbeidstakerne ikke har et forhold til en ideell arbeidsplass. Om de ikke vet hvem de skal jobbe for, så opplever vi at de har en tydelig oppfatning av hva de ønsker av en ideell arbeidsgiver. Det som har stått fram som det viktigste elementet for arbeidstakerne i alle år vi har gjort våre undersøkelser er godt arbeidsmiljø. Dette er samtidig X-faktoren ved et jobbskifte, sier han.

- Hva mener Randstad er det viktigste man som bedrift kan gjøre for å styrke sitt employer brand som arbeidsgiver?

- Den store endringen vi ser i år fra tidligere, er at også godt lederskap blir ansett å være viktig, sier Randstad.