Regjeringen letter tirsdag kveld på en rekke koronatiltak. Endringene trer i kraft klokken 23.00 og i en pressemelding lister regjeringen opp lettelsene som vil gjelde fra og med i kveld.

Både antallsbegrensning og krav om inndeling i kohorter på innendørs og utendørs arrangementer fjernes. På arrangementer med faste tilviste plasser som på kino og teater fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes.

Men arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde en meter avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

- Kulturnæringen er viktig, og nå kan endelig også kulturarbeiderne gå tilbake på jobb. Tusenvis av mennesker som i praksis har hatt yrkesforbud kan bygge scener, og stå på scener, fra og med onsdag, sier kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen i en pressemelding. 

- På arrangement med publikum uten faste tilviste plasser skal arrangøren sikre forsvarlig drift, og at grupper med familie eller andre nærkontakter skal holde én meter avstand til andre. Men dersom det ikke skjer noe uforutsett med smittesituasjonen vil også denne begrensningen bli borte om to uker, sier Trettebergstuen.

Virke og NHO skuffet
Arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener regjeringens koronalettelser er et stort steg i riktig retning, men både de og Virke vil ha meteren bort.

- Så lenge meteren opprettholdes er det fortsatt virksomheter i mange bransjer som ikke får ta del i gjenåpningen for fullt. Det er positivt at regjeringen vil lette på resten av tiltakene snart, men vi forventer at alle tiltak oppheves med en gang det er mulig, skriver administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en epost til NTB.

Lover kompensasjon
Regjeringen ønsker også større forutsigbarhet for sektorene som rammes av koronatiltakene. Det arbeides derfor med et overordnet rammeverk med pakker med smitteverntiltak som kan brukes hvis det blir behov for det.

- Det er ingen som forventer at konsertsaler og scener skal fylles med et døgns varsel, så vi vil sørge for at kompensasjonsordningen ivaretar sektoren i en overgangsperiode, sier Trettebergstuen.