Dette innlegget ble først publisert på Linkedin. Kampanje gjør oppmerksom på at Carat Vest har Sparebanken Vest på kundelisten.

De beste postene til konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest når mer enn 60.000 mennesker. I løpet av siste kvartal i fjor nådde engasjementet hans mer enn em halv million brukere på LinkedIn. Det var et ganske typisk kvartal så vi kan si at banksjefen får omtrent to millioner visninger av innleggene sine årlig. Å kjøpe det samme antall annonsevisninger ville kostet ca. 800.000 kroner. Men Kjerpeseths engasjement er verdt langt mer enn annonsevisningene.

La meg forklare via ti punkter hvorfor topplederengasjement på LinkedIn er særlig verdifullt.

Vi reagerer langt mer på det mennesker deler enn budskap fra bedrifter og merkevarer.

Menneskelige avsendere har rett og slett en større stopp-effekt i nyhetsstrømmen på LinkedIn. Jeg er sikker på at den gjennomsnittlige tiden en bruker benytter på et innlegg fra Kjerpeseth er langt høyere enn det de bruker på innlegg fra bedrifter.

Kommunikasjon fra mennesker virker ærligere - spesielt knyttet til emner som krever stor troverdighet.

Sparebanken Vest kan kommunisere fint om boliglån og pensjonssparing, men for eksempel for budskap om bærekraft har de personlige budskapene størst troverdighet. Den sterke posisjonen Sparebanken Vest har fått innen bærekraft er delvis skapt av gode formidlere med Kjerpeseth i front.

Den interne effekten er mye større når kolleger kommuniserer enn når bedriften kommuniserer.

Majoriteten av de 700 ansatte i Sparebanken Vest er forbindelser med Kjerpeseth på LinkedIn. Mange av budskapene hans når de ansatte som får med seg hva sjefen er opptatt av, hvordan han formidler og godord som kommer Kjerpeseths og bankens vei.

Målgruppen er bedre.

Mulighetene for målretting av annonser på LinkedIn er gode. Men målrettingen Kjerpesths innlegg får ved at de tar utgangspunkt i de 21.000 som følger ham på LinkedIn og hvor algoritmen til LinkedIn jobber smart med tanke på hvem som interagerer med innlegget mener jeg er enda bedre. Du får ikke «dyttet på deg» en annonse, men et budskap fra Kjerpeseth fordi du følger ham eller mange av forbindelsene dine reagerer på det han deler.

Likes og kommentarer er kanskje like viktig som deling av poster.

Postene til Kjerpeseth nådde altså mer enn en halv million visninger. Men han har «dukket opp» i nyhetsstrømmen til følgerne sine langt oftere enn det. Ved at han ofte liker og kommenterer på andres poster blir dette innholdet løftet frem i følgernes nyhetsstrøm - de ser Kjerpeseths engasjement. Slik er han særlig med på å løfte innhold fra kolleger og kunder og gjøre det mer synlig.

Når lederen går foran følger store deler av organisasjonen etter.

Kjerpeseth er den i Sparebanken Vest som når flest på LinkedIn. Men alene står han bare for en liten brøkdel av den oppmerksomheten de ansatte skaper. Han har inspirert hundrevis av medarbeidere til å være mer aktive på LinkedIn. Samlet skaper disse flere millioner LinkedIn-visninger årlig.

Annonsene virker bedre.

Banken bruker LinkedIn som annonsekanal også, selvsagt. Og når annonsene dukker opp i nyhetsstrømmen til Kjerpeseth engasjerer ham seg i disse. Slik øker han effekten av annonseringen. Populære annonser som mange engasjerer seg i (stopper scrolling, klikker, liker etc.) virker jo bedre på sosiale medier.

Toppledelsen er bedre orientert om hva kunder og viktige forbindelser er opptatt av.

Å følge svært mange kunder og forbindelser på LinkedIn gir Kjerpeseth mye kunnskap om hva de er opptatt av og engasjert i.

God formidling og historiefortelling er en stadig viktigere egenskap for ledere.

LinkedIn er en utmerket «treningsarena» for ledere som stadig må bli bedre på kommunikasjon. Og ofte kan en post som først deles på sosiale medier siden bli til et nyhetsoppslag. Flere av Kjerpeseths poster i sosiale medier har blitt fanget opp og formidlet videre av media. Slik blir dekningen langt mer enn visningene vi måler på LinkedIn.

Intern motivasjon i særklasse.

I veldig mange av postene til Kjerpeseth løfter han de ansatte. Slik deles historier om arbeidet i banken på en måte som motiverer stort. SPV fremstår også som en attraktiv arbeidsplass hvor gode folk blir heiet frem og snakket godt om – også når de slutter. I tillegg fører ett sekund på mange likes og ti sekunder på mange kommentarer til medarbeidernes innsats i sosiale medier til at de føler seg sett og heiet på av sjefen.

Så den verdien på 800.000 jeg regnet meg frem til i begynnelsen av artikkelen. Hva må jeg multiplisere den med for å få den reelle effekten av Kjerpeseths LinkedIn-bruk? Et sted mellom tre og fem tenker jeg. Da blir det veldig god avkastning på at en konsernsjef bruker litt av tiden sin på LinkedIn.