Fremtind styrker satsingen på bærekraft, og ansetter Kristine Falkgård som spydspiss for området. Falkgård kommer fra stillingen som daglig leder i Cultura Bank, en bank etablert for 25 år siden for å finansiere bærekraftige virksomheter. Før det var hun administrerende direktør i KBN Kommunalbanken.

- Kristine vil bringe inn viktige perspektiver og bred erfaring fra bærekraftarbeid i ulike virksomheter, og hun har også tung erfaring fra finansnæringen. Med henne på laget får vi satt ytterligere trykk bak bærekraftambisjonen vår, sier konsernsjef Turid Grotmoll i forsikringsselskapet Fremtind.

Fremtind er det nest største forsikringsselskapet på privatmarkedet i Norge og Falkgård er «imponert over hvordan Fremtind bygger bærekraft inn i sin forretningsstrategi og tenker nytt.»

- Bærekraft må handle om det vi gjør, ikke om det vi sier. Her mener jeg at Fremtind allerede gjør mye riktig, blant annet gjennom forebygging, reparasjon og gjenbruk. Samtidig viser selskapets stemme for samarbeid og kunnskapsdeling i næringslivet en sterk vilje til å mobilisere. Samtidig har vi en lang vei å gå. Forsikringsbransjen registrerte nær 2,4 millioner skader i 2020. Det tilsvarer grovt regnet 600.000 tonn C02-ekvivalenter. Det viser at vi er nødt til å forebygge flere skader, sier Falkgård som også er styremedlem i Innovasjon Norge.

Med denne ansettelsen etablerer Fremtind bærekraft som en egen avdeling i selskapet. Hanne Iversen Rye, som har ledet arbeidet med bærekraft i Fremtind siden 2017, fortsetter i rollen som fagleder på området.

Turid Grotmoll forteller at bærekraft skal gjennomsyre hele virksomheten, og at det blir en realitet først når det har eierskap i hele organisasjonen.

- Derfor er ansvaret for hovedmålene for bærekraft delegert til forretningsområdene, som igjen har konkretisert sine egne mål og tiltak. Disse vil de bli fulgt opp på, sier Grotmoll.