Det nordiske rekrutterings- og rådgivningsselskapet Hammer & Hanborg har stø kurs mot 100 millioner kroner i omsetning i 2021. Det utgjør en vekst på 15 prosent på ett år. Det norske kontoret drar lasset med en økning på 45 prosent.

- Tjenestene vi tilbyr, og vår kompetanse på det digitaliserte arbeidslivet blir mer og mer aktuelt. Mangelen på digital kompetanse og evnen til å forvalte humankapitalen, kjenner næringslivet godt på nå, sier Trine Larsen, partner i Hammer & Hanborg.

- Endringene som startet før pandemien, eskalerte i en takt ingen kunne forutse. Nå er alt datadrevet og alt er endret for alltid. Kundereisen, produkter, tjenester, samhandling er endret og krever en høyere innovasjonstakt. Da blir rekruttering, konsulentutleie og organisasjonsutvikling forretningskritisk, fortsetter hun.

Med tre nye rådgivere og ytterligere en lederkonsulent, har selskapet doblet antall hoder i løpet av 2021.

De nye rådgiverne er Anne Røkenes, som har erfaring fra ulike roller innen media, kommunikasjon, markedsføring og merkevare, Georg Mork, som har jobbet med rekruttering i forskjellige leder- og spesialistroller innen HR, kommunikasjon og teknologi både fra privat og offentlig sektor, deriblant fra Arbeidstilsynet og Johan Kolstad Jacobsen, som har erfaring fra psykologisk forskning på kommunikasjon og samarbeid. I tillegg vil Trude Falck Bjånes, som har lang erfaring med ledelse i IT- og mediebransjen og som rådgiver og fasilitator innen leder- og organisasjonsutvikling, være en tilknyttet konsulent av Hammer & Hanborg.

- Nå har vi blitt et enda sterkere team. Med Annes erfaring fra endring, digitalisering, og kommunikasjon, Georgs erfaring med organisasjonsutvikling og arbeidsrett og HR, og Johans erfaring fra forskning på teamsammensetning og kompetanse på samspillet mellom teknologi og mennesker, så utfyller vi hverandre godt og er rigget for å løse komplekse rekrutteringsbehov for kundene, sier Larsen.