Tone Indrebø Næs hentes til Deloitte fra stillingen som leder for marked- og kommunikasjonsavdelingen i advokatfirmaet Wikborg Rein. Hun har tidligere jobbet tolv år i Storebrand.

Hos Deloitte skal Indrebø Næs lede arbeidet med å sette samfunnsansvar og bærekraft tydeligere på agendaen internt i bedriften.

- Jeg gleder meg veldig til å videreutvikle dette området som Deloitte allerede har hatt høyt fokus på i lengre tid. Jeg ser frem til å være med å sette retning for reisen videre og ytterligere øke bevisstheten i hele organisasjonen. Bærekraft skal være en naturlig og sentral del av alle forretningsbeslutninger vi tar, sier Indrebø Næs i en pressemelding.

CEO i Deloitte Norge, Sjur Gaaseide, sier at Indrebø Næs skal hjelpe hele virksomheten med å ta et steg i mer bærekraftig retning, i ordets bredeste forstand.

- Vi har allerede satt oss ambisiøse mål, og det å finne rett person til å lede dette arbeidet internt, som vi nå har gjort i Tone, er en viktig brikke for å nå målene, sier Gaaseide.

Indrebø Næs beskriver arbeid med bærekraft og samfunnsansvar som sentralt i mye av det hun har drevet med i karrieren tidligere.

- Jeg synes det er motiverende å finne grensesnittet mellom bærekraft og verdiskaping, og har virkelig troen på at dette henger tett sammen. Som en stor næringslivsaktør har Deloitte et betydelig ansvar, men også stor påvirkning og mulighet til å virkelig utgjøre en positiv forskjell – både gjennom egen drift, medarbeiderengasjement og sitt nettverk av samarbeidspartnere, sier hun.

Innfører klimakurs for alle ansatte
Hun mener tidspunktet for å innta stillingen som ekstra spennende, ettersom klima er på agendaen «over alt».

- Vi står midt i en klimakrise og nærmer oss den viktige COP26-konferansen i november. Ifølge FNs klimapanel befinner vi oss nå i rød sone, og jeg opplever det som en unik mulighet å kunne bidra til at Deloitte når målsetningen om å bli en netto nullutslippsaktør innen 2030, sier hun.  

Ifølge meldingen var noe av det første Indrebø Næss gjorde i sin nye stilling å lansere et digitalt, interaktivt klimakurs som alle Deloitte-ansatte skal gjennom.

- Så vidt jeg vet er det ikke mange bedrifter som har gjort noe lignende i så stor utstrekning. Det handler rett og slett om å sikre god klimakompetanse hos alle våre medarbeidere, og kunnskap er en forutsetning for endring.

- Det å ha orden i eget hus, er viktig for å skape tillit og troverdighet når vi bistår kundene våre. Det er et stempel og en dokumentasjon på egen kompetanse, avslutter hun.