The North Alliance (NoA) har invitert 29 nye medarbeidere inn på eiersiden, og ni av dem jobber i de norske selskapene Anorak, NoA Ignite, NoA Connect, NoA Consulting, Unfold og NoA Group.

51 prosent av aksjene i NoA er fordelt på rundt 170 ansatte, mens de resterende er eid av investeringsfondet Norvestor. Rundt 70 av partnerne befinner seg i norske selskaper.

- NoA har helt siden etableringen vært deleid av en bred gruppe partnere. Vi tar opp nye partnere én gang i året, og i år har vi valgt ni medarbeidere i NoA Norge som - i tillegg til å bidra til NoAs vekst - er med på å bidra til vår samarbeidskultur, sier styreleder Thomas Høgebøl.

De nye NoA-partnerne er Øystein Vinje i NoA Connect, Simen Hanssen i Anorak, Gøril Juhlin, Erik Nesse og Kay Bjørnvik i NoA Ignite, Max Berg og Hannes Waller i Unfold, Christian Søgaard i Noa Consulting og Anders Norheim Kvistad i NoA Group

- Det er stor konkurranse i å tiltrekke seg og beholde de beste talentene, så derfor jobber vi aktivt for å kunne tilby et stadig mer attraktivt investeringsprogram i NoA, sier Høgebøl.