Ragnhild Larsen Schei er ny designrådgiver i Try-husets forretningsområde for strategisk design. Der får hun også fagansvaret for bærekraft.

Schei kommer sist fra Netlife.

- Å automatisk tenke bærekraft i endringsprosesser bør være en ryggmargsrefleks, men det er få aktører og merkevarer som gjør det fullt og helt. Derfor har jeg stor tro på at jeg er en god match med Try Design, som prioriterer at kundenes samfunnsansvar vektlegges i design- og merkevareprosesse, sier hun i en pressemelding.

Try Design ledes av Tonje Jæger. Hun forteller at Ragnhild Larsen Schei blir en viktig bidragsyter når de skal tilby enda tydeligere rådgivning innen bærekraft. Ansettelsen skal også styrke Try Design på metode, prosess og strategi.

- Ragnhild har jobbet med design og strategi hele sin karriere og tilhører den sjeldne rasen som både liker og har erfaring med anbudsskriving. Hun har jobbet i Dinamo Design og Netlife, og er vant til å jobbe med tverrfaglige team og ha ansvar for kunder og prosjekter som beveger seg mellom ulike fagområder, sier Jæger.