Ulrikke Linge har jobbet flere år som taleskriver i Kunnskapsdepartementet, vært kommunikasjonsrådgiver i Redd Barna og Elbilforeningen og kommunikasjonsansvarlig i SoCentral. Nå er hun ansatt i Agenda Rådgivning.

- Ulrikke Linge er et supert tilskudd til Agenda Rådgivning. Hennes kjennskap til det landskapet vi jobber mot er uvurderlig. Jeg er veldig glad for å ha henne om bord, sier daglig leder i Agenda Rådgivning, Tone Foss Aspevoll.

Linge forlater dermed jobben som spesialrådgiver, hos Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

- Agenda Rådgivning har tatt på seg et veldig viktig oppdrag, og jeg gleder meg stort til å bli en del av teamet. De har klart å bygge opp et spennende rådgivningsmiljø for aktører jeg kjenner godt fra før. Jeg ser fram til å hjelpe dem med økt synlighet og gjennomslag, og kanskje også bidra med en og annen tale til organisasjonenes års- og landsmøter nå som verden åpner opp igjen, sier Ulrikke Linge.  

Agenda Rådgivning eies av Tankesmien Agenda, og har siden oppstarten i 2018 bistått fagbevegelsen, frivillige organisasjoner, ideell sektor, kulturliv og bærekraftig næringsliv med kommunikasjon, myndighetskontakt, strategiarbeid og organisasjonsutvikling.