Olaf Erlend Gundersen er ansatt som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Bergen.

- Etter å ha fungert i jobben siden oktober, er jeg nå takknemlig for å ha fått tilliten til å fortsette i en jobb som oppleves som både meningsfylt og givende. UiB gir som breddeuniversitet innsikt og kunnskapsgrunnlag innen et mangfoldig spekter. God kommunikasjon er viktig for at samfunnet rundt oss skal kunne bli kjent med og ta i bruk den kunnskapen. Med 22.000 studenter og ansatte er det også en viktig oppgave å bidra til en informert organisasjon og et opplyst universitetsdemokrati. Det motiverer meg å bidra til nettopp dette, sier kommunikasjonsdirektøren.

Gundersen har vært konstituert i rollen som kommunikasjonsdirektør siden høsten 2020. Før det jobbet han fra 2017 som deskleder ved universitetets kommunikasjonsavdeling. Han har 18 års erfaring fra media og kommunikasjon, og har de siste ti årene innehatt ulike lederroller. Han har blant annet jobbet som journalist og vaktsjef i ulike NRK-redaksjoner, og har vært redaksjonsleder og vaktsjef i TV2-nyhetene.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått Olaf med oss i stillingen permanent. Han har bred erfaring fra mediebransje og kommunikasjonsarbeid. Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med han i vinter, og er veldig fornøyd med å få han permanent i stillingen, sier universitetsdirektør Robert Rastad.

Han får støtte fra UiB-rektor Margareth Hagen.

- Jeg er glad for at Olaf vil lede kommunikasjonsavdelingen fremover. Jeg ser frem til å samarbeide videre med han. Kommunikasjon angår alle områder ved UiBs virke, sier hun.