Covid-19 nærmer seg slutten, optimismen synes å være tilbake og jobbmarkedet akkurat nå er glohett. Allikevel viser tall fra blant andre Finn.no at langt færre enn normalt, aktivt søker etter nye muligheter. Hva i alle dager er det som foregår?

Finn.no, E24, Kampanje.com og flere andre medier melder om rekordstor omsetning fra sine stillingsmarkeder for tiden. I skrivende stund ligger det totalt 25.834 stillinger på Finn.no, og nylig opplevede selskapet tidenes omsetningsrekord. Det har rett og slett aldri vært publisert like mange stillingsannonser som akkurat nå. Det er lett å trekke konklusjonen om at mange bransjer og markeder er på vei til å friskmeldes og at Covid-19 snart er historie.

Siste tall fra NAV (08.06.2021) viser at det for tiden er totalt 175.733 personer helt eller delvis arbeidsledige, eller 6,2 prosent av arbeidsstokken. På toppen av dette kommer 58.301 personer som er helt eller delvis permitterte. Jobbmarkedet er fortsatt tøffest for de innen reiseliv, transport og ulike servicenæringer, men det er fortsatt langt flere ledige personer i bransjer som favner Kampanjes nedslagsfelt enn normalt. Tallene går stadig litt nedover, men ligger fortsatt et godt stykke over hva som har vært normalen de siste ti årene, der vi stort sett har ligget på mellom 2,5-3,5 prosent ledige. I tillegg er det nok en del bransjer som ikke er helt sikre på hva fremtiden vil bringe.

I et slikt landskap er det naturlig å tro at det er lett å tiltrekke seg kompetanse. Men overraskende nok ser vi nå at det motsatte ofte er tilfelle. Selv flere av landets største selskaper og tradisjonelt aller mest attraktive arbeidsplasser opplever nå en markant nedgang i antall søkere på sine stillingsannonser. I Raadgiverhuset merker vi mye av det samme. Stillinger vi normalt får mange godt kvalifiserte søkere på, sliter vi nå i noen tilfeller med å få søkere i det hele tatt. Tall fra ulike stillingsmarkeder bekrefter mye av trenden: Det er færre klikk på jobb-annonsene og langt færre konverterte søkere enn normalt.

Hva i alle dager skyldes dette? Hvorfor virker ikke etterspørselen etter arbeidskraft i attraktive markeder som fluepapir på jobbsøkere? Det finnes ikke noen entydig forklaring på dette. En teori er at mange nå ser an hvordan stadig mindre Covid 19 påvirker hva som vil skje utover høsten. En annen at mange kanskje vegrer seg for å bytte jobb, bare for å bli plassert rett på hjemmekontor. En tredje at mange nå mer enn noen gang søker forutsigbarhet, snarere enn nye muligheter. En siste at jobb-annonsene er så like, så mange og lite kreative at de slår hverandre i hjel.Uansett betyr dette at det nå stilles helt nye krav til oss som jobber med rekruttering, men også våre oppdragsgivere og alle plattformene som lever av å publisere og distribuere jobbannonser. For jobbannonsen kommer definitivt ikke til å dø, men det er mer avgjørende enn noen gang at den skiller seg ut, snakker til målgruppene på riktig sted og tid og i riktig kontekst.

I Raadgiverhuset tror vi på mange måter både jobbmarkedet og måten bedrifter organiserer seg på aldri vil bli det samme som før Covid-19. Det vil bli mer hjemmekontor og mindre pendling, færre konferanser og fysiske møter og digitaliseringen av mange organisasjoner og selskaper vil fortsatt tilta.

Vi tror også at arbeidstagere og jobbkandidater vil sitte med sterke kort på hånden i årene som kommer, og da spesielt innen områder der det er løpende underskudd på kompetanse og i markeder med mye digitalt etterslep. Dette stiller nye krav til deg som er arbeidsgiver.

Har du lagt en vanntett plan for hvordan du skal bli attraktiv for de som kan hjelpe deg med dine utfordringer i årene som kommer?