Julie Lium kommer til Try Pearl fra Amedia, hvor hun har jobbet som CRM-rådgiver i et tverrfaglig team med fokus på lojalitet og kundefrafall. Før det har hun vært innom både design, digital markedsføring og kundedialog i reiselivsbransjen.

- Hun har et godt helhetlig blikk og synes det er både gøy og viktig å skape helhetlige kundeopplevelser som har en rød tråd, uavhengig av kanal, målgruppe og system. Jeg er helt sikker på at hun kommer til å bli en viktig og riktig rådgiver for kundene våre, sier Charlene Walkoff, leder for CRM i Try Pearl.

Walkoff sier flere og flere konkurrerer om kundenes oppmerksomhet.

- Sover man i timen og ikke rigger seg for morgendagens kundekrav til kommunikasjon og brukeropplevelse, kan det være et stort sprang å ta igjen. Skal man lykkes er det viktig å ha god system- og dataforståelse, endringsvilje og en helhetlig strategi som virkelig setter mennesket i sentrum for de kreative uttakene. Først da kan vi skape kundedialog-magi. Derfor er jeg veldig glad for å ha Julie med på laget, fortsetter hun.

Les også: Try-byrå kjøper seg inn i Netlife-selskap

- Bygge gode relasjoner
Lium har utviklet salgskampanjer og kundebevaringsaktiviteter for over 70 aviser hos Amedia. I tillegg var hun med å lansere det digitale avisabonnementet +Alt. Hun har også jobbet for reiselivsaktørene Hurtigruten og Voyage Prive i London.

- Verdifulle relasjoner er noe av det fineste vi mennesker kan oppleve. Det gjelder ikke bare relasjonene vi har til andre mennesker, men også de vi har til merkevarene vi bruker på daglig basis, sier Lium.

- Skal man bygge gode relasjoner som merkevare er det essensielt at merkevaren tenker som et medmenneske og ser kundene som enkeltindivider. Først da vil merkevaren kunne bygge en relevant stemme og uttrykk som kundene genuint ønsker å forholde seg til, og å høre fra. Og det er nettopp det å skape denne stemmen og det uttrykket jeg synes er aller gøyest, fortsetter hun.

Les også: Try Pearl med internasjonal satsing - vil ta del i veksten i Sentral-Europa