Den tidligere toppsjefen i Scandinavian Design Group (SDG), Anne Marie Brady, har fått ny jobb etter at hun tidligere i vår forlot stillingen i designbyrået etter en uenighet med styret. Hun hadde da vært toppsjef i SDG siden 2017. Nå går Brady inn i stilling som fagsjef for «Merkevaren Norge» i Innovasjon Norge og det er ikke første gang Brady skal jobbe med akkurat det prosjektet.

 Til Kampanje sier Anne Marie Brady at hun også i sin forrige jobb var opptatt med Innovasjon Norge og «Merkevaren Norge»-prosjektet.

- Som leder i Scandinavian Design Group var jeg så heldig å få samarbeide med Innovasjon Norge, både med «Merkevaren Norge»-prosjektet og den strategiske utviklingen av The Explorer. Det blir fantastisk å få lov til å jobbe med Merkevaren Norge igjen. Jeg la min elsk på det prosjektet allerede da jeg jobbet i SDG. Dette er bare veldig gøy, sier hun.

- Vilt begeistret
Lederen for avdeling for strategisk posisjonering i Innovasjon Norge. Helene Friis, sparer ikke på sitt engasjement over ansettelsen av Brady som hun mener «vil berike organisasjonen.»

– Jeg er vilt begeistret over å ha fått på plass en kapasitet og et så solid menneske som Anne Marie. Hun har en erfaring og et faglig spenn som vil styrke og berike organisasjonen og jobben vi gjør for kundene våre. At hun i tillegg var sterkt involvert i utvikling av strategi og prosess bak Merkevaren Norge-prosjektet gjennom sin tidligere jobb i SDG, gjør henne ideell til arbeidet med å posisjonere norsk næringsliv internasjonalt fra dag én. Hun er rene kinderegget! sier Helene Friis.

Brady har 25 års strategisk og operativ erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv og er ifølge meldingen «en av Norges fremste strateger, med høy kompetanse innenfor merkevarebygging og ledelse.» Tidligere har hun blant annet ledet moderniseringen av merkevaren Posten og lanseringen av Bring som Posten-konsernets internasjonale B2B-merkevare.

- Jeg har et brennende engasjement for de uendelig mange mulighetene norsk næringsliv har internasjonalt, spesielt i forbindelse med det grønne skiftet. Her mener jeg at offentlig sektor har en viktig rolle som pådriver og tilrettelegger, sier Brady.

- Skal tenke fremover
Det var en ordknapp SDG-leder som kommenterte avgangen i teknologi- og designbyrået tidligere i vår, men heller ikke nå ønsker Brady å fortelle om hva uenigheten gikk ut på.

- Jeg har ingen ytterligere kommentarer til dette. Nå skal vi begge tenke fremover, sier hun.

- Dukket jobben i Innovasjon Norge opp etter at du sluttet i SDG?

- Ja, den dukket opp etterpå. Det var en stilling som ble utlyst og som jeg valgte å søke på, sier hun.

- Kommer du til å jobbe med SDG i din nye jobb og vil det være problematisk?

- Innovasjon Norge har en rammeavtale med SDG, men akkurat merkevaren Norge er det andre som byråer som jobber med i dag. Men det vil være helt uproblematisk for meg å jobbe med SDG i fremtiden. At vi var uenige om veien videre har ikke noe med laget i SDG å gjøre. Det er et kjempebra team, sier hun.

- En stor mulighet for næringslivet
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i norsk næringsliv og merkevaren Norge er et sentralt virkemiddel i arbeidet til Innovasjon Norge og «Team Norway» med å styrke norsk næringslivs konkurransekraft internasjonalt. Målsettingen er økt eksport, nye partnerskap og økt tilgang på utenlandsk kompetanse og investeringer.

- Hva er betyr merkevaren Norge for deg?

- Først og fremst er det en stor mulighet for norsk næringsliv og eksportindustrien. Å kunne være med å åpne dører for at for at norske bedrifter skal konkurrere internasjonalt med flagget på brystet er en kjempemulighet som vi ikke har utnyttet til det fulle. Merkevaren Norge er et verdiskapningsprosjekt og en måte vi kan gå inn mot ulike markedssegmenter og bli tydeligere der vi har muligheter. Vi har hatt olje og gass lenge og vi skal sikkert leve av det en stund til, men så skjer det så mye spennende i Norge som vi kan selge der ute, sier Brady.