Orkla har ansatt Karoline Nauste som ny rekrutteringsleder. Hun kommer fra DNB hvor hun har hatt tittelen Head of Employer Branding. Der skal hun gjøre sitt for at Orkla blir en enda mer attraktiv arbeidsplass for nye talenter.

- Jeg valgte å gå til Orkla fordi de har hatt stort fokus på å tiltrekke, rekruttere og beholde ansatte. De har hatt tydelige mål i strategien i lang tid. Nå oppdateres strategien og jeg er utrolig heldig som får lov å bli med på denne reisen, sier Nauste til Kampanje.

- Jeg brenner for å skape gode arbeidsplasser, der folk har det bra og kan utvikle seg på jobb. Store konsern som DNB og Orkla har gode rutiner på å rekruttere juniorer og jeg håper være med på å sette fokus på enda mer mangfoldig rekruttering og skape gode team, fortsetter hun.

HR-direktør i Orkla, Steffen Brørby, forteller at Employer Branding er viktig for å lykkes i konkurransen om de beste talentene, og at de derfor prioriterer aktiviteter knyttet til rekruttering og kandidatsmarkedsføring høyt.

- Har arbeidet blitt vanskeligere under koronapandemien?

- Både ja og nei. På én side har det blitt lettere å nå studenter i digitale kanaler og virituelle karrieredager, men på en annen side er det vanskeligere å vise de hva jobben går ut på uten å fysiske vise frem hvem vi er. Men i sum har det blitt enklere å komme i kontakt med studenter.

- Hvorfor falt valget på Karoline Nauste når dere skulle besette denne stillingen?

- Hun har veldig relevant erfaring og suksess i tilsvarende funksjon i DNB, og evner å forstå hva som er viktig for kandidatene når de skal se til Orkla og oversette det til hva vi bør gjøre av aktiviteter og nå målgrupper vi ønsker å nå.