Starcom ansetter fem nye talenter som kommer fra ulike jobber og utdanninger. Administrerende direktør i Starcom, Camilla Halleraker, ser frem til å da imot sine nye medarbeidere i Starcom familien.

- Det er utrolig energigivende å få på plass fem nye ambisiøse og talentfulle utfordrere. Det er ulike fagområder og disipliner disse skal jobbe innenfor; Innsikt og analyse, Ad-operations, Performance og Planner-funksjoner. De er alle et kjærkomment tilskudd både faglig og sosialt til Starcom-familien, sier Halleraker i en melding.

Motiverte nyansatte
En av talentene Jenny Blom peker på at når det som lages gir resultater for kundene blir hun trigget av jobben.

- I Starcom og Publicis har de et sterkt fagmiljø, hvor en trives best når det lages jobber som betyr noe for folk og som gir resultater for kundene våre. Et sted hvor det legges til rette for innovasjon, vekst og utvikling, både som ansatt og som kunde. Dette var noe av det som trigget meg mest når jeg fikk muligheten til å bli en del av dette laget, sier Jenny Blom.

Blom har jobbet som forskningsassistent hos Transponrtøkonomisk Institutt (TØI) og har en master i «Organisasjon, ledelse og arbeid».

- En drøm
Stine Walquist trekker frem sine nye dyktige medarbeidere i Starcom som en av grunnene til at hun vil jobbe der.

- Å få jobbe med så mange faglige dyktige, innovative og generøse mennesker er en drøm for en nyutdannet. Starcom som bedrift er tydelig på at de vil være i front når det kommer til nyskapning, noe som er ekstremt motiverende å få lov til å være med på – og en stor grunn til at jeg ønsket å jobbe her, sier Stine Walquist.

Stine Walquist har erfaring fra Orkla og IBM og har en master i Markedsføringsledelse fra Høgskolen Kristina.

De øvrige tre nye talentene i Starcom er Josefine Johansen som startet som trainee på slutten av 2020, Daniel Lee som kommer fra PwC og Christine Wilhelmsen som har erfaring fra Lunar og Postnord.

Nye i Starcom:

Stine Walquist, Josefine Johansen, Daniel Lee, Christine Wilhelmsen og Jenny Blom er de nye talentene i Starcom.