Inkassoselskapet Lindorff skal styrke seg på merkevarebygging og bærekraft, og henter Karen Buchar fra Codan Forsikring og Camilla Gulsett fra Telenor. Buchar blir ny merkeansvarlig, mens Gulsett får rollen som Lindorffs første bærekraftsjef.

Den ferske merkevaresjefen har erfaring fra store deler av finansbransjen. I Codan Forsikring hadde hun stillingen som merkevaresjef, og var med på å vinne merkevareprisen i 2019. Tidligere har Buchar jobbet i nettmegleren Nordnet, også der som markedssjef, og har flere års erfaring fra Nordea. I tillegg har hun jobbet med digitale kundereiser i Telenor og med rebrandingen av Canal Digital.

- Ikke bare har Lindorff lange tradisjoner i Norge, men står sterkt også itnernasjonalt som en del av Intrum, Europas ledende inkassobyrå. Dette er et spennende utgangspunkt for å bygge en enda tydeligere posisjon mot bedrifter og forbrukere, og jeg ser frem til å lede dette viktige arbeidet, sier hun.

For første gang ansetter inkassoselskapet en egen leder for bærekraft og samfunnsansvar, som blir Gulsett sin rolle. Før hun jobbet i Telenor har hun jobbet i Pantelotteriet og Thon Hotels.

- Det norske samfunnet er tuftet på noe svært verdifullt. Vi har høy tillit til hverandre. Det har bidratt til at nordmenn er blant de beste betalerne i verden, og inkassobransjen har et samfunnsansvar for å opprettholde denne konkurransefordelen for norsk næringsliv, sier Gulsett.

I tillegg ønsker hun at Lindorff som samfunnsaktør skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

- Et område hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell er ved å tilby de som trenger det opplæring i privatøkonomi og gjeldshåndtering. Her jobber vi allerede med Røde Kors Nettverk etter soning. Det er inspirerende og offensivt at en aktør som Lindorff anerkjenner sin rolle i dette og satser på bærekraft, fortsetter hun.

- Viktig rolle
- De to nyansatte får en viktig rolle i jobben med å forsterke og tydeliggjøre Lindorffs posisjon i Norge, og fremme målet om å bidra til en sunn økonomisk utvikling for enkeltindivider, bedrifter og samfunnet, sier Bunny Nooryani, direktør for marked, kommunikasjon og bærekraft i Lindorff.

Videre forteler Nooryani at annerledesåret 2020 tydelig viser at en velfungerende økonomi er avhengig av at næringslivet holder hjulene i gang. Lindorff har i over 120 år sørget for at bedrifter får betalt for det de selger, samtidig som selskapet finner løsninger for forbrukere som har betalingsvansker.

- Vi skal fortsette å bidra til en velfungerende økonomi, men vi har også en jobb å gjøre med å øke forståelsen om bransjen vår hos et bredt publikum. Karen og Camilla har en erfaring og drivkraft som vil styrke oss i dette arbeidet, sier Nooryani.