I årets bransjerapport fra Teft svarte over 1.280 respondenter fra kommunikasjonsnæringen på spørsmål knyttet til blant annet lønn og forventninger i arbeidsmarkedet. I 2018 målte vi den gjennomsnittlige lønnsveksten blant arbeidstakere i byråene, mediehusene og hos annonsørene til 6,1 prosent, i 2019 til 4,3 prosent og for 2020 er tallet altså 2,2 prosent,

Dette er den laveste vi har målt for kommunikasjonsnæringen siden vi startet med målingen i 2009.

Det er flere forklaringer på, og utslag av den siste målingen som blir gjengitt i Teft sin Bransjerapport 2021 slik vi publiserte den i dag.

Andelen som har hatt lønnsvekst er rekordlav. Bare 40 prosent av respondentene har hatt lønnsvekst i 2020. I 2019 var tallet 62 prosent.

Få høytlønnede ansatte i kommunikasjonsnæringen har hatt lønnsvekst. Det er de yngste som kan vise til en nesten normal lønnsutvikling sammenlignet med tidligere år, mens respondenter i førtiårene har i gjennomsnitt ingen utvikling i lønn fra 2019 til 2020.

12 prosent færre enn vanlig har byttet jobb, og det påvirker tallene siden de fleste som bytter jobb har en betydelig lønnsvekst (8-10 prosent).

Det er ingen bransjer eller kategori som har hatt spesielt høy lønnsvekst i 2020. Ingen kategorier, som f.eks. reklame eller mediebyrå, annonsører/markedsavdeling eller kanaler, har hatt over 2,7 prosent i gjennomsnittlig lønnsvekst for sine ansatte.

Å lage lønnsstatistikk for annerledesåret 2020 er rett og slett annerledes. Utfordringene i markedet har hatt effekt for nær sagt alle arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge, dog i variert grad. For en del selskaper har nedstengninger og oppbremsing betydd kraftig fall i omsetning, samt permitteringer av ansatte. For andre selskaper har situasjonen medført lik eller økt etterspørsel, og som en konsekvens høyere arbeidsmengde. Mange kjenner seg nok igjen i at bekymringen var stor i starten av krisen, mens man i siste del av 2020 så en ny hverdag som fungerte ganske godt, tross alt.

Disse variablene bidrar til at vi i mindre grad enn tidligere kan se konsistente trender for 2020 når det gjelder lønnsutvikling for mennesker som jobber med kommunikasjon og markedsføring, enten de er medierådgivere, designere, markedsansvarlige, tjenestedesignere eller performance-spesialister. Et tydelig eksempel på dette er at halvparten oppgir at de har samme lønn i 2020 som i 2019. 40 prosent rapporterer inn en lønnsvekst, og av disse er det én av tre som rapporterer en lønnsvekst på mer enn ti prosent. Gjennomsnittene vi viser til i rapporten er lønnsutviklingen for den spesifiserte gruppen sett under ett, men man vil finne store individuelle forskjeller mellom respondentene.

Tallene vi finner i årets undersøkelse er hentet fra svarene til nesten 1.300 fagfolk i byråene, hos annonsørene og i mediehusene. Riktignok er det en bred nedkjøling av lønnsveksten fra fjorårets vekst på 4,3 prosent til årets langt mer edruelige 2,2 prosent. Tallene varierer mellom fagområdene og aldersgruppene, men er representativ på tvers av hele bransjen, enten det er i byråene eller hos annonsørene. Vi mener at krisen vi har stått igjennom 2020 har så mange fasetter at det er riktig å si at den nærmest har hatt en individuell effekt på hver og en av oss.

Allikevel har vi et solid datagrunnlag som gjør oss i stand til å peke på en del trender og statistikk som er så sammenfallende at vi kan tegne et bilde som er gjenkjennbart.