På slutten av hvert år spør vi respondentene i «Bransjerapporten» om de har tillit til at ledelsen i bedriften de jobber i er forberedt på utviklingen i markedet. På slutten av 2020 la vi til spørsmål om de synes lederne hadde gjort en god jobb under koronakrisen.

Vi ser tydelige forskjeller i svarene mellom respondentene fra byråer, mediekanaler og annonsørene, mens det er ganske stabilt på tvers av aldersgruppene i undersøkelsen. Også størrelsen på arbeidsgiveren har innvirkning på tilliten til ledelsen. I mange år har svarene på dette spørsmålet vært ganske stabilt, og det har vært små endringer i de forskjellige miljøene vi måler. Inntil nå.

Tradisjonelt har ansatte hos annonsørene hatt lavere tillit til ledelsens evne til markedstilpasning enn gjennomsnittet i undersøkelsen. I 2018 svarte 24 prosent at de hadde lav tillit, andelen som svarte at de hadde høy tillit var bare marginalt høyere. I 2020 svarer 37 prosent at de har høy tillit, mens 14 prosent har lav tillit. Det viser at tilliten fortsatt er lavere enn gjennomsnittet, men trenden er definitivt positiv.

Basert på alle samtalene vi har med spesialister og ledere fra kommunikasjons-, markeds- og teknologimiljøene hos annonsørene, er vår oppfatning at det ofte er lang vei fra fagmiljøet opp til beslutningsmyndighet. Altfor mange innovasjonsprosjekter og ambisiøse planer blir en fotnote i ledermøtene i de største bedriftene. Vi oppfatter også at dette er i rask endring, og at mange av landets mest toneangivende bransjer og bedrifter i løpet av bare et par år, har åpnet øynene for effekten av en avansert digital markedsorganisasjon. Dette kan være mye av forklaringen på den økte tilliten.

Det er lederne i mediebyråene som de siste ti årene har høstet høyest tillit hos sine ansatte til at de er forberedt på endringene i markedet. Men dette er også i rask endring. I 2018 svarte 67 prosent ansatte i mediebyråene at de hadde høy tillit, mens i 2020 er dette tallet redusert til 43 prosent. Det er fortsatt høyt, men i den siste undersøkelsen må mediebyråenes ledere se seg slått av lederne i kanalene og mediene hvor over halvparten av de ansatte har høy tillit til ledelsens evne til markedstilpasning.

I undersøkelsen vi gjennomførte i slutten av oktober 2020 stilte vi spørsmål om respondentene mente at ledelsen hadde gjort en god jobb under koronakrisen.

60 prosent av de ansatte i kanalene og mediene svarer at de synes det, og ansatte i markedsavdelingene hos annonsørene er nesten like fornøyde med jobben lederne deres har gjort under koronakrisen. Ansatte i mediebyråene, reklamebyråene og PR- og contentbyråene er mindre fornøyd med ledernes innsats under krisen, blant respondenter i byråene svarer mellom 43 og 44 prosent at de synes lederne deres har gjort en god jobb under koronakrisen. Over 20 prosent av de ansatte i reklamebyråene mener at ledelsen har gjort en dårlig jobb, tallet for ansatte i mediekanalene og mediekanalene er til sammenlikning ni prosent.

Utfordringene de fleste arbeidsgivere har støtt på det siste året har utvilsomt preget forholdet mellom de ansatte og deres ledere. Ut fra tallene i vår undersøkelse kan det virke som lederne i mediekanalene og hos annonsørene har styrket sin posisjon, mens lederne i byråene har hatt en vanskeligere jobb.