Den tidligere telekom-toppen Abraham Foss har vært administrerende direktør i Tela, og hatt flere topplederverv i Telenor. Nå erstatter han dagens konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, som går av med pensjon.
 
- Jeg gleder meg til å jobbe sammen med mange dyktige medarbeidere i Avinor, som er så viktig for utviklingen av lokalsamfunnene, regionene og landet, sier han.
 
Foss mener et bærekraftig luftfartssystem er en helt sentral del av norsk samferdsel.
 
- Jeg har alltid vært opptatt av samspillet mellom og utviklingen av mennesker, prosesser og teknologi. Det vil stå høyt oppe på dagsordenen. Avinor er et spennende selskap, med et klart oppdrag og en tydelig posisjon, utdyper han.
 
Han viser til at hele bransjen er inne i en svært krevende periode.
 
- Den jobben som har vært gjort i Avinor de siste årene, gjør at konsernet har en solid plattform å bygge videre på. Jeg ser frem til å bli kjent med selskapet, luftfartsbransjen og ikke minst de mange partnerne av Avinor, avslutter Foss.
 
Får millionlønn
Styreleder Anne Carine Tanum forteller at det har vært en grundig ansettelsesprosess med mange gode interne og eksterne kandidater.
 
- Foss har bred samfunns- og forretningsforståelse og erfaring med å lede store organisasjoner med samfunnskritiske oppgaver. Et samlet styre er svært godt fornøyd med at Foss har takket ja til stillingen, legger hun til.
 
Avinor er i en større omstillingsprosess som følge av inntektsbortfall. Tanum forteller at Foss har jobbet mye med omstillingsarbeid og strategisk ledelse.
 
- Han har bred erfaring med å bygge god intern kultur, og har digital kompetanse og erfaring fra drift. Styret mener derfor at han er godt rustet til å lede selskapet videre, sier hun.
 
Den nye konsernsjefen tiltrer stillingen 15. februar, og har blitt gitt de samme betingelsene som avtroppende Falk-Petersen. Dette tilsier en fastlønn på 2,8 millioner, og en totalkompensasjon på omtrent 4 millioner inkludert pensjonskostnader.

Falk-Petersen går av med pensjon i juni, og vil stå til rådighet for styret frem til det.